Dricksvatten Ornö

Projekt: Utredning av dricksvattentillgång på Ornö
Uppdragsgivare: Haninge kommun
År: 2020
Kontakt: Ebba af Petersens

Projektet syftade till att utreda hur många boende fyra olika delområden på Ornö klarar utifrån den befintliga dricksvattentillgången. Förutsättningarna för uttag ur berggrund modellerades med programmet GWBal och risken för inträngning av saltvatten i programmet SaltRisk.

Projektet identifierade även ett flertal möjliga ytvattentäkter på ön, vilka översiktligt utvärderades med avseende på både kvantitet och kvalitet.

Uppdraget genomfördes i samarbete med Bo Olofsson, Aquater.

Foto: Ebba af Petersens, WRS

Kategori: