Pumphusvägen dagvattendamm

Projekt: Förstudie och detaljprojektering av Pumphusvägens dagvattendamm
Uppdragsgivare: Solna stad, via Ekologigruppen
År: 2017-2019
Kontakt: Daniel Stråe

WRS har som underkonsult till Ekologigruppen genomfört förstudie, dimensionering och detaljprojektering av en dagvattendamm i Solna. Arbetet har skett i samarbete med Solna stad, Ekologigruppen, Geomind och Atrax Energi och Miljö.

Syftet med dagvattendammen är att rena dagvattnet innan det släpps ut i Brunnsviken. Platsen pekades ut i Brunnsvikens lokala åtgärdsprogram (WRS och Naturvatten i Roslagen, 2016). Dammens vattenyta är cirka 3 500 m2 och den renar dagvatten från ett cirka 48 ha stort område med främst flerfamiljshus, men även handelsområden och del av E18.

Efter projekteringen anlades dagvattendammen av JVAB och var färdig till sommaren 2020.

Läs om dagvattendammen på kommunens hemsida eller titta på Solna stads egna filmklipp nedan!

Foto: Ängen för planerad dagvattendamm. Robert Jönsson, WRS.

Kategori: ,