Kategori Aktuellt

22
sep

Mattias Mattsson ny VD för VA-guiden

VA-guiden, som grundats av företagen WRS, Ecoloop och Bild & Kultur,  får en ny VD. Mattias Mattsson har det senaste året arbetat som marknadschef och vice vd för VA-guiden. Dessförinnan har han under de senaste 20 åren arbetat med marknadsföring och affärsutveckling inom Kinnevikskoncernen och VA-branschen. Nu blir han ny VD för VA-guiden. Läs mer …

8
sep

Tål Märstaån ny exploatering vid Arlanda och i Rosersberg?

Inom Märstaåns avrinningsområde finns ett högt exploateringstryck. Det är attraktiv mark som både kommunen och exploatörer vill utveckla för ny markanvändning. För att på ett övergripande sätt bedöma möjligheten att öka exploateringen i Märstaåns avrinningsområde har WRS tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB tagit fram en rapport för detta.  I rapporten presenteras bl.a. belastningsutrymmet och hur olika typer …

31
aug

Anna Thorsell ny på WRS!

Idag den 31 augusti börjar Anna Thorsell på WRS. Anna är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och kommer närmast från Structor i Uppsala. Hon kommer förstärka vårt team inom avlopps- och dagvattenområdet, och kommer att jobba med utredningar, projektering och projektledning. Välkommen Anna!

28
aug

Är mer fosfor i vatten alltid ett miljöproblem?

Det frågar sig Peter Ridderstolpe, WRS och Sten-Åke Carlsson, Vattenresurs med anledning av vattenmyndigheternas förslag på åtgärdsprogram. Läs artikeln i Cirkulation som även fått mycket uppmärksamhet på Twitter.

13
aug

Fiskväg i Hjälstaviken

WRS har hjälp Sportfiskarna med beräkningar för att anlägga en fiskväg till Hjälstaviken och nu ska det bli verklighet. Läs mer om projektet på Sportfiskarnas hemsida eller se ett reportage på SVT Nyheter Uppsala.

2
jun

Gäddvåtmark ”Södra fladen” invigdes på Utö

Den 23 maj 2015 var det officiell invigning för den av WRS designade gäddvåtmarken ”Södra fladen” på Utö i Haninge kommun. Den igenvuxna havsviken ”Södra fladen” har historiskt sett varit en av Stockholms skärgårds bästa yngelproduktionsplatser för gädda och abborre. Hög närsaltbelastning och igenväxning har dock lett till en stark minskning av yngelproduktionen de senaste åren. …

22
maj

Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar

WRS ingår i ett nyligen beviljat LOVA-projekt kallat Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar. Projektet omfattar kommuner och organisationer i  Stockholms, Uppsala och Västmanlands län och varar under två år. Genom väl skötta anläggningar skapas goda förutsättningar till effektiv vattenrening. Inom projektet ska vi hålla utbildningar, skapa nätverk och bygga en digital kunskapsbank. För mer …

8
maj

Broschyr om vakuumtoaletter

WRS har på uppdrag av Knivsta kommun m.fl. i ett HaV-finansierat projekt tagit fram en broschyr om installation av vakuumtoaletter. Kommunerna har känt ett behov av att kunna visa exempel på hur installation av tekniken kan lösas i fastigheter med olika förutsättningar. Broschyren finns i två versioner – dels med sidorna i rätt ordning för läsning på webben, …

13
apr

Nu vandrar aspen upp i Fyrisån

WRS ordförande Anders ryckte in och fick agera protokollförare vid aspmärkningen i vid Islandsfallet på lördagen. Fisken på bilden vägde 3 kg och var 67,5 cm lång.

13
apr

Hästgårdsdiagnos!

Blöta, söndertrampade och gödselrika hästhagar och rastfållor utan ett grässtrå är en vanlig bild på många hästgårdar och ridskolor. Intilliggande vattendrag och hästens hälsa äventyras av otillräcklig betesvård och gödselhantering. Vi på WRS har tagit fram en ny tjänst där vi bl.a erbjuder analyser, åtgärdsförslag och stöd vid genomförande. Läs mer om vad ni kan göra …

8
apr

UNT skriver om Karö våtmark

Läs artikeln här

20
feb

Anläggandet av Karö våtmark är i full gång!

Bilden visar grundläggningsarbeten för fördelningshuset till vilket avloppsvattnet så småningom kommer att pumpas och fördelas ut till våtmarkens olika delar. WRS har tagit fram ideerna  och underlaget för byggandet som utförs av Ljungströms Elektriska AB,  SIAAB, och ÖPD under ledning av EQC i Gävle . Våtmarken beräknas vara klar under 2015. Foto: Peter Ridderstolpe

2
feb

Idag firar vi internationella våtmarksdagen!

Läs gärna om våra våtmarksprojekt här.

23
jan

Äntligen!

Efter många års utredningsarbete och diskussioner startar nu anläggandet av Karö våtmark. Våtmarken ska fungera som ett extra reningssteg till Krutuddens reningsverk vid Östhammarsfjärden. WRS har varit idégivare och ansvariga projektörer.

7
jan

God fortsättning på 2015!

Önskar Sophie, Lars, Peter, Ebba, Anders, Yvonne, Dimitry, Maja, Jonas, Barbro och Preet (saknas på bilden gör Daniel som är föräldraledig) vid den återskapade Kyrksjön i Botkyrka kommun. Vi på WRS vill tacka för ett bra år 2014 och ser fram emot många bra samarbeten 2015. Under 2014 blev ytterligare fyra av oss delägare i företaget …

Sida 23 av 25