Äntligen!

Äntligen!
23
jan

Efter många års utredningsarbete och diskussioner startar nu anläggandet av Karö våtmark.
Våtmarken ska fungera som ett extra reningssteg till Krutuddens reningsverk vid Östhammarsfjärden. WRS har varit idégivare och ansvariga projektörer.