Tål Märstaån ny exploatering vid Arlanda och i Rosersberg?

8
sep

Inom Märstaåns avrinningsområde finns ett högt exploateringstryck. Det är attraktiv mark som både kommunen och exploatörer vill utveckla för ny markanvändning. För att på ett övergripande sätt bedöma möjligheten att öka exploateringen i Märstaåns avrinningsområde har WRS tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB tagit fram en rapport för detta.  I rapporten presenteras bl.a. belastningsutrymmet och hur olika typer av markanvändning skulle belasta ån och vilka åtgärder som krävs för att inte försämra Märstaåns status.