Kategori Aktuellt

25
jan

Nytt exjobb om spillvattenvåtmarker

Dagarna blir längre och solen börjar titta fram allt oftare. Utanför kontorets port är flödet i Fyrisån hög efter flera veckors regnande, ja det liknar nästan en vårflod. Även om våren inte är här riktigt ännu så våras det i alla fall för ännu ett spännande examensarbete på WRS! Emma Nyholm ska nämligen i sitt …

18
jan

Seminarium dagvattenundersökningar 2 feb

Välkommen till ett seminarium om Avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar och spridning av dagvattenföroreningar i recipient Torsdag den 2 februari 2023 kl. 9.00–11.00 via Teams Anmäl dig via formuläret nedan. Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag 31 januari. Anmälan har stängt. Under 2022 genomförde WRS i samarbete med SLU och Fyrisåns Vattenförbund en …

17
jan

Träffa oss på Vatten Avlopp Kretslopp 15-16 mars

I mitten av mars går den årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp av stapeln, denna gång i Helsingborg. Nu på fredag den 20 januari är sista chansen att anmäla sig till VAK för early bird-pris.  Konferensen ger möjligheten att knyta kontakter och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. WRS kommer …

16
jan

Sviby våtmark nu anlagd på Åland

“En vision Mariehamns stad har haft under en längre tid har varit att förverkliga en multifunktionell våtmark vid Svibyåns mynning. I strålande majväder 2022 kunde grävmaskinerna rulla ut i området och börja forma om landskapet.” Så skriver Mariehamns stad om anläggandet av Sviby våtmark som färdigställdes under 2022. Från och med våren 2023 ska våtmarken …

10
jan

Vi vill se tuffare klimatpolitik

Några veckor före riksdagsvalet i september skrev 227 svenska företag på ett upprop för skarpare klimatkrav – och uppmanade Sveriges politiker att se de stora möjligheterna i klimatomställningen i stället för att behandla den främst som ett problem. WRS instämde med septemberuppropet. Nu har uppropet blivit globalt. Den internationella lanseringen ägde rum på FN:s klimatkonferens COP27 …

19
dec

God jul och ett gott nytt 2023!

Från oss alla på WRS önskar vi er en god jul och gott nytt år! Klicka på bilden nedan så kan du läsa årets julrim:

7
dec

Unik historisk studie i Östersjöns skärgård

WRS har medverkat i en unik historisk studie om miljösituationen i ett av Östersjöns skärgårdsområden I samarbete med Stockholms Universitet och Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition gjorde WRS sommaren 2021 en historisk resa i Östhammars skärgård. Forskargruppen följde bokstavligen i marinbotanisten Mats Wærns kölvatten genom att upprepa och sammanställa tidigare kartläggningar av siktdjup, näringssalter och vegetation på …

28
nov

Nu har vi ett klimatresultat!

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 2 Tidigare i år beslutade WRS att vi ska bli en klimatpositiv organisation. Nu kan vi presentera beräkningarna av våra utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet 2021. Första steget – kartläggningen – är alltså avklarad! Vi har arbetat enligt den internationellt vedertagna standarden Green House Gas Protocols Corporate Standard. Vi valde …

21
nov

Två ton mindre fosfor till Enköpingsån tack vare Korsängens vattenpark!

WRS modellberäkningar och provtagning ger nu en bild av reningseffekten i Korsängens vattenpark. Korsängens vattenpark renar dagvatten från halva Enköpings tätort, bland annat genom att partikelbundna föroreningar får sedimentera till botten. Anläggningen togs i drift år 2000 och har fungerat bra, men det har varit osäkert hur stora mängder föroreningar den avskiljer. Nu visar nya …

14
nov

Lär dig mer om vattenhushållning på djurgårdar

Varmt välkomna till slutseminarium för projektet Vattenhushållning på djurgårdar! När: Tisdagen den 29 november 2022, kl. 9.00-12.00. Var: Digitalt via Teams, en möteslänk till träffen kommer att skickas ut till alla deltagare efter sista anmälningsdatum (27 november) Kostnad: Gratis Program (pdf) Anmälan: Görs i formuläret på sidan Slutseminarium för projektet Vattenhushållning på djurgårdar Dagen bjuder på …

7
nov

Vem tycker du ska få Avlopp Kretsloppspriset 2023?

Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp delas Avlopp & Kretsloppspriset ut. Vet du någon som förtjänar priset? Du kan skicka in en nominering till 2023 års pris fram till 31 december 2022. Vet du någon eller några som bidragit till utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem, som du tycker borde premieras? …

2
nov

Nabbens våtmark vann miljöpris!

Nabbens våtmark i Mariehamn, Åland, vann Nordiska rådets miljöpris 2022! WRS har tagit fram en utredning med idéförslag samt gjort en förprojektering för den multifunktionella och stadsnära våtmark som ligger i området Nabben i Mariehamn, Åland. Här har Mariehamns stad skapat ett område som minskar belastningen på havet, ökar den biologiska mångfalden och som samtidigt …

24
okt

WRS bidrar till ökad kunskap om hur dagvattenföroreningar påverkar och sprids längs vattendrag

Hårdgjorda ytor i städerna bidrar med dagvatten som många gånger rinner rakt ut i sjöar och vattendrag orenat. WRS deltar nu i en pågående studie som ska öka kunskapen om dagvattnets påverkan på vattnet genom att undersöka förekomst och spridning av föroreningar längs vattendraget. På uppdrag av forskningsämnet VA-teknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) genomför …

18
okt

Reningsverk, skyddsvallar och integrerade skyddszoner – så var studieresan 2022

Varje år styr WRS skutan (eller tåget) mot områden där det har genomförts intressanta åtgärder för att i slutändan förbättra våra åar, sjöar och vattendrag samt öka resurshushållningen och sluta kretslopp. I år bar det av till Västkusten med besök i Göteborg och Halmstad! Ryaverkets avloppsreningsverk Vanligtvis jobbar vi på WRS med små avlopp och …

10
okt

25-26 oktober – Juridik och teknik för dagvatten

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga? Då kan du gå VA-guidens utbildning där WRS föreläser! Vad? Webbutbildning: “Juridik och teknik för dagvatten” Var? På webben När? 25-26 oktober …

Sida 2 av 22