Kategori Aktuellt

17
aug

WRS har tagit fram underlag till Lokala åtgärdsprogram för Uppsala kommun

Arbetet med att ta fram åtgärdsprogram för vattenförekomster är i full gång hos många kommuner i Sverige. Detta för att nå miljökvalitetsnormer om god kemisk och ekologisk status i våra vattendrag. WRS har under 2019 och 2020 tagit fram underlag åt Uppsala kommun till sådana lokala åtgärdsprogram för Fyrisån och Hågaån. I både Hågaåns och …

29
jun

Trevlig sommar!

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar med några bilder från vår paddling längs med i Fyrisån. Hela WRS-kontoret paddlade från Vattholma ner till Gamla Uppsala under en eftermiddag. Vi passerade Ekeby våtmark, som vår kollega Frida tidigare har varit delaktig i, och ett antal föreslagna åtgärdsplatser från vårt underlag till lokalt åtgärdsprogram för …

22
jun

Save the date 25/9: webbinarium om underlag till Lokala åtgärdsprogram

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. VA-guiden och WRS bjuder nu in till en kortare webbinarium om lokala åtgärdsprogram som kopplar till vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. Datum: 25 september 9.00-10.30 (preliminärt) Arrangör: VA-guiden AB Pris: Medlem i VA-guiden: Kostnadsfritt. Ej medlem: 500 kr exkl. moms. Anmälan: På VA-guidens hemsida (senast 18 september) Sveriges ytvattenförekomster ska …

15
jun

WRS välkomnar två sommarpraktikanter!

Nu har vi fått två praktikanter till vårt kontor som kommer att jobba med oss under några veckor i sommar! Tove Gannholm och Lukas Rehn är båda civilingenjörsstudenter på Uppsala universitets program för miljö- och vattenteknik. De kommer att stötta oss i fältarbete, genomföra interna utvecklingsprojekt och få en inblick i hur det är att …

8
jun

WRS rekommenderas som arbetsplats av medarbetarna!

Varje års görs en uppföljning av medarbetarnas trivsel, delaktighet och nöjdhet med WRS som arbetsgivare, en så kallad NMI (Nöjd medarbetarindex). WRS har ofta legat på ett högt index och i år fick arbetsplatsen högsta betyg (5 av 5) av alla medarbetare på frågan om hur de trivs på företaget som en helhet! I NMI:n …

1
jun

Fyra olika vattenvårdsförslag åt Hallstahammar!

WRS har gjort fyra förstudier för våtmarksåtgärder i Hallstahammars kommun: 1) en spillvattenvåtmark vid Mölntorps avloppsreningsverk, 2) en våtmark i skogsmiljö vid Duvhällarna, 3) ett förbättrat svämplan för Vinbäcken i Kolbäck och 4) minskad näringsförlust från jordbruksmark utmed Svenbybäcken. Projektet utfördes av WRS i samarbete med Loxia och har finansierats med medel från LONA projektet …

25
maj

WRS deltar i Uppsalas samhällsutveckling

Som ett lokalt företag försöker WRS sprida idéer och kunskap om kretslopp, hushållande av resurser och återanvändande av vatten och näring till lokala beslutsfattare för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling i vårt närområde. Förra veckan deltog Ebba af Petersens som WRS representant i ett Hackathon för ett klimatpositivt och hållbart Uppsala, arrangerat av Uppsala …

19
maj

Webbinarium 2/6 – Vattenbesparing och avsaltning

De senaste årens torra och varma somrar tillsammans med vetskapen om pågående klimatförändringar har medfört en ny situation i många av landets kommuner. Behovet att aktivt arbeta med och förebygga vattenbrist har blivit aktuellt. Nya frågeställningar har uppkommit och ny kunskap behöver inhämtas såväl hos enskilda tjänstemän som hos organisationen som helhet. Dessutom installeras fler …

12
maj

Examensarbete vid WRS prisat!

För fjärde (!) året i rad får en medarbetare på WRS eller ett examensarbete utfört på WRS Uppsala kommuns uppsatsstipendium. Denna gång gratulerar vi Johannes Randefelt för sitt arbete om avskiljning av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker. Johannes skrev under 2019 sitt examensarbete Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser hos oss på WRS med handledning av Tova Forkman …

4
maj

Vatten Avlopp Kretslopp flyttas fram till 2021

Till följd av regeringens beslut angående begränsningar om stora folksamlingar för att minska smittspridning av Covid-19 kunde Vatten Avlopp Kretslopp 2020 inte genomföras som planerat. Nu har det meddelats att konferensen flyttas fram till 17-18 mars 2021, fortfarande på Elmia Kongress- och konserthus i Jönköping. Så vi får ge oss till tåls till nästa år …

28
apr

Stoppa fultvätten av bilar

Våren har kommit till vår del av landet och ett vanligt vårtecken är att bilarna ställs ut för att tvättas på gatan. Detta medför tyvärr att mängder av mängder av olja, kemikalier och tungmetaller kan rinna rakt ut till närmaste badsjö eller känsliga vattendrag. Varje år sker cirka 15 miljoner biltvättar på gatan och bidrar …

20
apr

Cykla med Hojometern!

WRS är en Cykelvänlig arbetsplats – en utmärkelse skapad av Uppsala kommun för att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lättare för medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten. En av aktiviteterna vi gör är att delta i Hojometern 2020. I Hojometern tävlar vi mot andra arbetsplatser både i att få med oss flest antal …

14
apr

WRS stödjer Städa Sverige

WRS är sedan ett antal år tillbaka en stolt partner till Städa Sverige – en del av den svenska idrottsrörelsen. Städa Sverige är en ekonomisk förening med ideella idrottsförbund som medlemmar. De har funnits i mer än 30 år och är Sveriges största operativa miljöorganisation! Städa Sverige engagerar en halv miljon barn och ungdomar inom …

7
apr

Malin ny på WRS!

I skuggan av Covid-19 försvinner många jobb inom olika samhällssektorer. På WRS ser vi dock ett långsiktigt behov av kompetens inom frågor som rör miljö, vatten och kretslopp. Som ett litet, flexibelt företag med både bredd och spetskompetens planerar vi för resiliens inom företaget för att kunna leverera högkvalitativa konsulttjänster oavsett rådande konjunktur. När varsel, …

30
mar

Vi fortsätter att jobba på nästan som vanligt

Situationen i Sverige och resten av världen är minst sagt osäker till följd av Covid-19. På WRS fortsätter vi att jobba på nästan som vanligt, men följer myndigheternas riktlinjer noggrant. Vi förstår att många vill undvika fysiska möten under den här perioden, och därför håller vi en majoritet av våra möten digitalt just nu. Tillsammans …

Sida 3 av 17