Kategori Aktuellt

4
apr

Åtgärder genomförda runt Måsnaren, Södertälje

Våtmarker och dagvattendammar runt sjön Måsnaren i Södertälje 2016 tog WRS på uppdrag av Södertälje kommun fram ett förslag till åtgärdsplan för sjön Måsnaren tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB och Karlssons Ekosystemtjänster AB. Förutom åtgärder mot sjöns internbelastande sediment föreslogs ett antal våtmarker och dammar för rening av tillrinnande flöden, främst dagvatten. Dessa anläggningar …

29
mar

Herrebro våtmark – en populär fågellokal

Herrebro våtmark ligger strax utanför Norrköping och besöks regelbundet av kommunens invånare. I öster finns ett fågeltorn och genom den av våtmarken översvämmade skogen i söder leder en spång till ett gömsle med goda spaningsmöjligheter över våtmarkens fria vattenytor. Våtmarken är nu en av Norrköpingområdets bästa fågellokaler – eller den bästa, som en del menar! Våtmarken …

22
mar

Världsvattendagen 22 mars

Fira världsvattendagen med oss! I år har dagen temat grundvatten: making the invisible visible Världsvattendagen instiftades 1993 av FN för att uppmärksamma värdet av vatten. Dagen ska också inspirera till åtgärder för att uppfylla det globala målet Vattten och sanitet för alla (nr. 6) i Agenda 2030. Idag lever 2 miljarder människor utan säker tillgång …

4
mar

WRS åkte Stafettvasan – igen!

På WRS går det flera gånger per år att delta i olika friskvårdsaktiviteter som Stafettvasan, Blodomloppet och cykelutflykter. Dessutom har vi både ett årligt friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme på arbetstid varje vecka att ta del av. Friska medarbetare som arbetar för friskare vatten helt enkelt! För femte året i rad (med undantag för 2021 som …

23
feb

WRS arbetar för bättre rening av spillvatten i Sund

WRS har genomfört en förstudie för kompletterande rening av vattnet från ett reningsverk i Sund, Trosa kommun. Nu har föreningen som äger verket beslutat att gå vidare med idén som består av en spillvattenvåtmark med omväxlande våta och torra partier. WRS kommer även att agera projektstöd för anläggandet av våtmarken! Sunds samfällighetsförening (SFF) har idag …

16
feb

WRS får högre betyg än någonsin av våra kunder

På WRS arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår kommunikation, samarbete och kvalitet i det vi levererar. En glad nyhet är att vi under 2021 var bättre än någonsin tidigare på detta enligt våra kunder! Som del av företagets kvalitetsarbete genomför vi årligen uppföljning och utvärdering av genomförda projekt genom att våra beställare får svara …

7
feb

Nytt exjobb som spillvattenvåtmarker och fågelliv

Det våras för examensarbete hos oss på WRS och vi välkomnar Adam Engström Svanberg till kontoret! Adams examensarbete kommer att belysa spillvattenvåtmarker och deras betydelse för fågellivet. Han kommer att undersöka möjligheterna för kombinerade fågel- och reningsvåtmarker och arbeta fram en checklista för lämplig lokalisering och utformning av dessa kombinerade våtmarker. Adam läser till civilingenjör …

2
feb

Idag är internationella våtmarksdagen!

Den 2 februari varje år i 51 år har vi nu firat den internationella våtmarksdagen. Den finns för att bevara våtmarker och belysa deras betydelse för oss människor och för ekosystemen. Dagen instiftades för att fira den så kallade Ramsarkonventionen – den första moderna konventionen inom naturvård som undertecknades 1971 i Ramsar, Iran. I slutet …

24
jan

Träffa oss på Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars!

I mitten av mars går den årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp av stapeln. Även detta år genomförs den digitalt vilket gör det lättare att samla många deltagare från hela Sverige inom små avlopp, dagvatten och va-planering! Om du bokar din plats inom en vecka, senast 31 januari, får du fortfarande Early bird pris. Vi på …

10
jan

Poddtips: Miljön och juridiken

Miljön och juridiken är en podd som startade i september 2021 och tar upp ”aktuella frågor som rör juridik och miljö. Det kan röra sig om nya rättsfall, utredningar, ny lagstiftning eller forskning.” Podden ges ut av David Langlet, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, och Aron Westholm, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. …

20
dec

God jul och ett gott nytt 2022!

Från oss alla på WRS önskar vi er en god jul och gott nytt år! Här nedan kan du läsa årets julrim: WRS julbrev 2021

9
dec

Bergshamra dagvattendamm vinner stadsmiljöpris

Igår delades Solna stads Stadsmiljöpris ut till den nya dagvattendammen i Bergshamra. Väldigt kul tycker vi på WRS då vi har varit en pusselbit i att förverkliga anläggandet av dammen – från åtgärdsprogram till dimensionering och projektering. Redan 2016 pekades platsen för dagvattendammen ut som en lämplig åtgärdsplats i det underlag till lokalt åtgärdsprogram (LÅP) …

6
dec

WRS medverkar på Vatten Avlopp Kretslopp 2022

Nu har programmet och biljetterna släppts till 2022 års nationella konferens Vatten Avlopp Kretslopp. Det är glädjande att WRS har fått äran att medverka i programmet med föredraget DRIVA-projektet Fyrisån – Hur stort problem är föroreningar i dagvatten?  Våra kollegor Jonas Andersson och Jenny Näslund kommer att hålla i det föredraget. Så här skriver arrangören …

29
nov

WRS firade Världstoalettdagen

Precis som midsommar, påsk och jul, firas Världstoalettdagen en gång per år, den 19 november. Till skillnad från de andra mer välkända högtiderna är det en dag som vi på WRS vill lyfta fram lite extra. Vi är partners till Toaletter utan gränser (TUG), en ideell förening som hjälper privatpersoner och företag att medfinansiera toaletter …

22
nov

WRS fortsätter växa

Vi välkomnar nu vår tredje nyanställda på bara fyra månader! Tove Gannholm är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Vi känner Tove sedan tidigare från en sommarpraktik 2020 och ett examensarbete under våren 2021. Hon har även hunnit arbeta en tid på Geosigma med frågor rörande dagvatten, ytvatten och grundvatten. Tove har ett brinnande intresse …

Sida 3 av 21