Kategori Aktuellt

28
jan

Spännande exjobb om Fyrisån under våren 2021

Under våren 2021 har vi två spännande exjobb på gång på WRS! Båda arbetena kommer att fokusera på dagvattnets påverkan på Fyrisån, vattendraget som passerar bara ett 20-tal meter utanför vårt kontor. Tove Gannholm kommer att ta fram en modell som (utifrån regn- och flödesdata) kan prediktera hur stor andel av flödet i ett vattendrag …

18
jan

Våtmark ritad av WRS nominerad till pris på Åland!

Den multifunktionella våtmarken Nabben i Mariehamn på Åland var nominerad till årets bärkraftpris 2020 i kategorin offentlig sektor. Bärkraftpriset uppmärksammar människor och initiativ som framgångsrikt förmedlar och/eller agerar goda exempel i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Bärkraftpriset uppmärksammar även personer, organisationer eller företag som agerar innovatörer, inspiratörer och ledare i förverkligandet av visionen ”Alla kan …

18
dec

God jul och ett gott nytt 2021!

Från oss alla på WRS önskar vi er en god jul och gott nytt år! Här nedan kan du både läsa och lyssna på vårt julbrev: WRS julbrev 2020

10
dec

WRS vinnare i cykeltävling!

I våras deltog WRS i Uppsala kommuns cykeltävling ”Hojometern” och vann kategorin Högst andel deltagare på arbetsplatsen. Hela 68 % av WRS medarbetare förband sig mellan 27 april och 7 juni att: cykla så många kilometer som möjligt registrera alla cykelresor använda cykelhjälm för alla dina cykelresor under tävlingsperioden ha cykellyse och reflexer fram och …

3
dec

Jonathan ny på WRS!

Mitt i det pågående mörkret från hösten och pandemin fick WRS ett glimrande tillskott på kontoret i form av Jonathan Arnlund! Jonathan är Civilingenjör i miljö- och vattenteknik med VA-inriktning. Han har tidigare jobbat på Swedavia, Stockholm Arlanda Airport, med grundvatten-, dricksvatten- och avloppsvattenfrågor och med särskilt fokus på flygplatsens miljötillstånd för dagvatten. Innan dess …

30
nov

Provtagning i Fyrisån på gång!

Hösten kan vara regnig, blöt, kall…och alldeles, alldeles underbar för dagvattenprovtagning! Nu är vi igång med en stor pilotstudie för att undersöka dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten. Vi gör det genom att provta vid dagvattenmynningar vid Fyrisån, på gång- och cykelavstånd från kontoret! På WRS har vi arbetat med att …

23
nov

WRS deltar i planering för Sveriges största sorterande avloppssystem

Helsingborg stad utreder möjligheterna för Sveriges största byggnation av källsorterat VA. Området Östra Ramlösa ska förses med detta och ge plats till bostäder för 10 000 människor. WRS har varit beställarstöd till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) i arbetet med en översiktlig va-utredning och har nu fått uppdrag att beskriva hur gråvattnet från …

16
nov

WRS 20 år!

WRS har 20-årsjubileum! När?           Torsdag den 26 november kl. 15.00-17.00 Var?           Online på Teams Inbjudan?   Hittar du HÄR! Anmälan?   Hittar du HÄR! WRS firar 20 år i nuvarande bolagsform och vill därför bjuda in dig till ett fullspäckat webbinarium där vi berättar om vårt arbete under åren, …

16
nov

Fira världstoalettdagen 19 november!

Nu på torsdag den 19 november är det Värdstoalettdagen – en officiell FN-dag för att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter. Den uppmärksammas bland annat av Toaletter Utan Gränser (TUG) genom ett webbinarium! Fira Världstoalettdagen med Toaletter Utan Gränser! – event (Facebook) Fira Världstoalettdagen med Toaletter Utan Gränser! – anmälan WRS är sedan flera …

3
nov

Sheryl ny praktikant på WRS

Hej där! Mitt namn är Sheryl och jag gör mitt sista år inom mastersprogrammet Mark, Vatten och Miljö på SLU här i Uppsala. Som del av min utbildning kommer jag göra en forskningspraktik under 10 veckor på WRS. Utöver mitt intresse för vattenrelaterade frågor, så valde jag att söka mig till WRS på grund av …

26
okt

Våtmarksflora finns nu på Våtmarksguiden.se

Våtmarker och dammar är viktiga miljöer för den biologiska mångfalden. Våtmarksväxterna har dessutom en nyckelroll i reningsprocessen i öppna vattenreningsanläggningar. Mycket kunskap kring dessa anläggningar finns samlad på Våtmarksguiden.se – nu kompletterad med en våtmarksflora! På Våtmarksguiden.se har biologistudenten Mikaela Boltenstern tillsammans med WRS skapat en våtmarksflora som beskriver växternas ekologi med fokus på skötsel …

19
okt

Multifunktionell vattenpark byggs i Gottsunda, Uppsala

WRS har under åren 2018-2020 arbetat med utformning av en multifunktionell vattenpark i Gottsunda i sydvästra Uppsala. Nu pågår arbetet med att anlägga vattenparken med anslutande diken, fördammar, en översilningsyta och huvuddamm. Förutom att rena tillkommande dagvatten ska vattenparken också bidra till att öka den biologiska mångfalden i området, vara ett fint promenadområde och kunna …

12
okt

Vattenbesparande tekniker – webbinarium 4 nov

De senaste årens torra och varma somrar tillsammans med vetskapen om pågående klimatförändringar har medfört en ny situation i många av landets kommuner. Behovet att aktivt arbeta med och förebygga vattenbrist har blivit mer och mer aktuellt. Nya frågeställningar har uppkommit och ny kunskap behöver inhämtas såväl hos enskilda tjänstemän som hos organisationen som helhet. …

6
okt

Årlig studieresa besökte projekt där WRS har medverkat

Varje år åker hela WRS på studieresa för att besöka intressanta projekt inom vatten, miljö och kretslopp. På senare år har resorna gått till Malmö och Köpenhamn, Åland, Åbo och Helsingfors och med tåg ända till Schweiz. I år gick resan av naturliga skäl inte riktigt lika långt. Istället fick vi möjlighet att göra en …

28
sep

Källsorterande avlopp – ett intressant alternativ för allt fler

Många sommarstugeområden som byggdes på 1950-och 60-talet omfattas inte av det kommunala VA-nätet. Samtidigt ökar stugägarnas efterfrågan på moderna och bekväma alternativ till mulltoa och andra torrtoalettlösningar. Ett alternativ som allt fler kommuner förordat på senare år är källsorterande system med toalett till sluten tank och lokal rening av bad-, disk- och tvättvatten som släpper …

Sida 3 av 18