Kategori Aktuellt

19
nov

WRS har gjort dagvattenplan åt Eskilstuna

I september 2019 slutredovisades WRS projekt åt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM), som bestod i att ta fram en dagvattenplan för Eskilstuna stad. Efter kartering, samt beräkningar av flöden och föroreningstransport, i stadens 155 tekniska avrinningsområden identifierades ett 20-tal platser med potential för dagvattenanläggningar. Dessa åtgärdsplatser ska kunna rena dagvatten från VA-huvudmannens verksamhetsområde och …

12
nov

Vi antar Uppsala klimatprotokoll

Som en del av WRS miljöarbete har vi antagit åtta klimatutmaningar via Uppsala klimatprotokoll. I och med detta arbetar vi för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. De utmaningar som antagits är: A.2: Bra miljöval el C.1: Fossilfritt & förnybart i egna personbilar C.2: Fossilfria och förnybara inrikes …

5
nov

Välkomna Jenny och Anbarasan!

Under hösten har vi fått två nya tillskott på WRS! Jenny Näslund, M.Sc. biologi, och Anbarasan Anbalagan, Tek. Dr. Miljöteknik, förstärker numera kontorets kompetens. Jenny har en masterexamen i biologi med inriktning limnologi. I sitt examensarbete utvecklade hon bedömningsgrunder för statusklassificering av sjöar i EU:s ramvattendirektiv. Jenny undersökte om egenskaper i avrinningsområdena kan förklara förekomsten av …

31
okt

Webbinarium om spillvattenvåtmarker 28 nov

Inbjudan till webbinarium om spillvattenvåtmarker som processteg i kommunala avloppsreningsverk I över 20 år har WRS tagit fram och samlat information kring svenska spillvattenvåtmarker. Vi vill dela med oss om vad vi vet om dessa system, som vi sett fungerar bra för att reducera näringsämnen och mikroföroreningar som läkemedelsrester och mikroplaster. Vi bjuder därför in …

28
okt

Examensarbete om tungmetaller i dagvattendammars sediment

I september blev Mathias Andersson klar med sitt kandidatarbete om tungmetaller i sediment i dagvattendammar som han skrev med handledning av WRS. Mathias provtog metallhalter i sediment i en dagvattendamm i Uppsala (Kungsängsdammen) och jämförde uppmätta halter med två teoretiska metoder för att uppskatta tungmetallhalter i inkommande dagvatten. I undersökningen inkluderades även tidigare utförda provtagningar …

15
okt

Peter debatterar enskilda avlopp i SvD och Cirkulation

WRS medarbetare och medgrundare Peter Ridderstolpe syntes under september i ett par inlägg i Svenska Dagbladet. Där debatterade han angående miljökrav på enskilda avlopp, och fick sedan replikera ett svar från VVS-fabrikanternas råd. En knapp månad senare gjorde branschtidskriften Cirkulation ett djupgående reportage om de olika sidorna i debatten om små avlopp; om synen på …

8
okt

Juridik och teknik för små avlopp 4-5 dec

Behöver du lära dig mer om juridik och teknik för små avlopp? Är du miljöinspektör och vill känna dig säkrare i inspektörsrollen? Den 4-5 december föreläser Peter Ridderstolpe från WRS på VA-guidens kurs i Uppsala. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik inom området små avlopp. Den är anpassad för att stödja kommunala …

1
okt

Vill du lära dig mer om dagvatten i höst?

Det finns många intressanta och lärorika kurser om dagvatten i höst. Hannes Öckerman på WRS kommer att föreläsa på tre av dem som handlar om dagvatten i detaljplanering, dagvattenanläggningar på bjälklag och om hållbara dagvattenlösningar i gatumiljö och på kvartersmark. Kurserna arrangeras av Studia och VA-guiden. Kurserna riktar sig bland annat till dem som arbetar …

27
sep

WRS ut i klimatstrejk!

WRS har i över 20 år arbetat med vatten-, miljö- och kretsloppsfrågor. Vi arbetar dagligen med att beräkna och planera samhällsåtgärder utifrån framtida klimatförändringar men känner som många andra att åtgärdstakten och utsläppsminskningarna behöver accelerera, och det nu! Därför beger vi oss ner till Forumtorget i centrala Uppsala idag för att delta i den stora …

24
sep

Kunskapsdag om skötsel av anlagda våtmarker och dammar 1 okt

Den 1 oktober arrangerar WRS tillsammans med Knivsta kommun en kunskapsdag och utbildning om skötsel av anlagda våtmarker och dammar. Dagen ingår i ett LOVA-finansierat projekt. Bland annat kommer det att göras studiebesök och diskuteras kring vanliga skötselproblem men också goda exempel. Här hittar du kunskapsdagens program. WRS jobbar mycket inom kunskapsspridning, utbildning, utredning och …

19
sep

Bland skyfall, cyklar och våtmarker på Åland

Förra veckan begav sig WRS österut för den årliga studieresan. Denna gång besökte vi Åland under tre lärorika, avslappnande och friska dagar! Multifunktionella våtmarker i Nabben Ögruppen ute i Östersjön hälsade oss välkomna redan den första dagen med ett ordentligt skyfall, lämpligt nog under vårt besök till gädd- och dagvattenvåtmarken i Nabben, Mariehamn. År 2017-2018 …

9
sep

Åtgärder i Angarssjöängen invigda!

Naturreservatet Angarnssjöängen i Vallentuna kommun är en av Stockholms läns mest värdefulla fågelsjöar. Årligen kommer ca 17 000 besökare, framför allt fågelskådare, och hela 261 fågelarter har observerats där genom åren. Angarnssjöängen är en sänkt slättsjö som behöver återkommande restaurering för att inte växa igen. WRS fick 2015 uppdraget av Länsstyrelsen att utreda möjligheten att …

3
sep

Kärleksförklaring i Gotländsk våtmark

I somras blev våtmarken Kärrmansmyr på Gotland uppmärksammad av SVT. I ett filmklipp från ovan upptäcks en gigantisk kärleksförklaring mitt i våtmarken, som är skapad av markägaren Lars Jacobi. Detta följdes upp av ett ytterligare, lite mer allvarligt, reportage som diskuterade vattenbristen på ön och våtmarkers och myrars potential att bidra till lösningen på detta. …

28
aug

Caroline ny på WRS!

Nu efter sommarledigheten började Caroline Holm arbeta hos oss på WRS. Caroline är teknikagronom och civilingenjör i ekosystemteknik med inriktning på vattenfrågor. Hon har tidigare arbetat som utredningsingenjör med grundvatten-, dricksvatten- och  avloppsvattenfrågor på Uppsala Vatten och Avfall AB. Innan dess arbetade hon med kretsloppsteknik och enskilda avloppsanläggningar på JTI (numera RISE). Här hittar du …

26
aug

Dagvattenkurs i juridik och teknik 3-4 sept

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga? Jonas Andersson på WRS föreläser på kursen Juridik och teknik för dagvatten i Uppsala 3-4 september. Utbildningen behandlar hur områdets lagstiftning …

Sida 3 av 15