Kategori Aktuellt

14
apr

WRS stödjer Städa Sverige

WRS är sedan ett antal år tillbaka en stolt partner till Städa Sverige – en del av den svenska idrottsrörelsen. Städa Sverige är en ekonomisk förening med ideella idrottsförbund som medlemmar. De har funnits i mer än 30 år och är Sveriges största operativa miljöorganisation! Städa Sverige engagerar en halv miljon barn och ungdomar inom …

7
apr

Malin ny på WRS!

I skuggan av Covid-19 försvinner många jobb inom olika samhällssektorer. På WRS ser vi dock ett långsiktigt behov av kompetens inom frågor som rör miljö, vatten och kretslopp. Som ett litet, flexibelt företag med både bredd och spetskompetens planerar vi för resiliens inom företaget för att kunna leverera högkvalitativa konsulttjänster oavsett rådande konjunktur. När varsel, …

30
mar

Vi fortsätter att jobba på nästan som vanligt

Situationen i Sverige och resten av världen är minst sagt osäker till följd av Covid-19. På WRS fortsätter vi att jobba på nästan som vanligt, men följer myndigheternas riktlinjer noggrant. Vi förstår att många vill undvika fysiska möten under den här perioden, och därför håller vi en majoritet av våra möten digitalt just nu. Tillsammans …

24
mar

Hållbarhetspris till Julmyra Horse Center

Julmyra Horse Center tilldelas Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris 2020 för sitt arbete med att åtgärder för att minska näringsläckage från hästgården till omgivande vattendrag och sjöar. WRS var tidigt med och arbetade med just dessa frågor på Julmyra. Redan 2008 fick WRS i uppdrag av Julmyra att utreda risker och miljöpåverkan av verksamheten. I samråd …

10
mar

WRS föreläser på dagvattenkurs med tillsynsinriktning 12-13 maj Västerås

WRS jobbar kontinuerligt med utbildningsinsatser där vi föreläser på kurser och utbildningar samt arrangerar workshops, träffar och studiebesök. Här hittar du information om de utbildningar vi medverkar i. Nästa insats är på en dagvattenkurs med tillsynsinriktning i Västerås 12-13 maj. Jonas Andersson kommer att föreläsa på VA-guidens tvådagarsutbildning där hela processen gås igenom, från tidig …

2
mar

WRS i fäders spår – för framtidens (arbets)miljö

Frisk- och personalvård är viktigt på WRS och det har blivit en tradition att ställa upp i Stafettvasan – i år var fjärde året i rad! Efter en minst sagt snöfattig vinter var ändå spåren fina sista fredagen i februari då loppet gick av stapeln. Konstsnö och en veckas minusgrader gjorde att WRS fem personer …

25
feb

WRS föreläser på kurs om små avlopp 21-22 april Norrköping

Behöver du lära dig mer om juridik och teknik för små avlopp? Är du miljöinspektör och vill känna dig säkrare i inspektörsrollen? Den 21-22 april föreläser Peter Ridderstolpe från WRS på VA-guidens kurs i Norrköping. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik inom området små avlopp. Den är anpassad för att stödja kommunala …

18
feb

Källsorterande avlopp på Gotland

I ett stort stadsutvecklingsprojekt på Gotland har en mer hållbar och kretsloppsanpassad avloppslösning tagits fram. WRS har varit med på resan! Ebba af Petersens på WRS har under hösten 2019 arbetat i ett projekt med att installera dubbla spillvattenledningar i en ny stadsdel i Visby. Uppdraget har utförts åt Region Gotland tillsammans med Sweco. I …

13
feb

Avlopp & Kretsloppspriset 2020 till Maria Lennartsson, Stockholms stad

Avlopp & Kretsloppspriset 2020 går till Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad. Maria får priset för att ha arbetat outtröttligt under de senaste 20 åren för att knyta samman VA och jordbruk. Hennes arbete har lett till stor kunskapsutveckling och ett utökat samarbete kring sorterande avloppssystem i hela Sverige. Priset består av bland annat …

11
feb

WRS har tagit fram bäverplan!

När bävrar etablerar sig i landskapet och skapar problem är tanken att planen ska kunna användas som en handbok för kommuner och andra aktörer som ett stöd i arbetet. Inom Oxunda vattensamverkan har den ökande stammen av bäver bland annat ansetts innebära ökade arbetsinsatser. Lagstiftning, ekosystemtjänster och praktiska metoder för att hantera problematiken kopplad till …

4
feb

Två nya exjobbare hos WRS!

I januari började två studenter sina examensarbeten hos oss på WRS. Vi är glada att få välkomna Jennifer Jonsson och Emma Larson till kontoret! Jennifers exjobb handlar om datakorrelationer inom dagvatten. Hon kommer att undersöka om turbiditet och konduktivitet kan användas som indirekta mätningar av tungmetaller i vattendrag. Undersökningen kommer att baseras på data insamlad …

31
jan

Filmer från webbinarum om spillvattenvåtmarker 2019-11-28

I november förra året höll vi ett uppskattat webbinarium om spillvattenvåtmarker. Bland annat berättades det om reningsprocesser och deras förmåga att avskilja näringsämnen, läkemedelsrester och mikroplaster, samt om drift- och skötselerfarenheter från att driva en spillvattenvåtmark. Här hittar du inbjudan med programpunkter: Inbjudan webbinarium spillvattenvåtmarker För er som missade våra föreläsningar eller helt enkelt vill …

21
jan

Löts våtmark anlagd

Nu är våtmarken vid Löts avfallsanläggning i Vallentuna anlagd! WRS har varit med från förstudie, via projektering, till projektledarstöd för våtmarken som ska efterpolera anläggningens lakvatten.  Redan under 2013–2014 gjorde WRS en förstudie för att utreda möjligheterna för en våtmark som efterpoleringssteg av lakvatten vid Löts avfallsanläggning. Några år senare fick WRS även uppdraget att …

14
jan

Skötselplan för Ångersjöns rastplats avloppsanläggning

I början av 2000-talet byggdes Ångersjöns rastplats söder om Enånger längs med E4:an. WRS var med redan från början för att utreda lämplig teknik för omhändertagande av avloppsvattnet. Valet föll på en filterbäddsteknik med mycket hög rening och kretsloppspotential. Efter omorganisationer och nya upphandlingar för skötsel föll anläggningen i glömska. Därför har WRS nu utvärderat …

19
dec

God jul och gott nytt år!

Arbetsveckan lider mot sitt slut, medarbetarna en efter en checkar ut. Men innan du till julbordet ila kvickt, ta en stund och läs WRS juldikt. Där vi önska alla en fröjdefull jul från toppen av vårt kontorsskjul! WRS julbrev 2019  

Sida 3 av 16