Kategori Aktuellt

31
aug

Reduktionsfiske i Ramsjön vecka 36

Nu ska reduktionsfiske påbörjas för bättre vattenkvalitet i Ramsjön, Morgongåva! För ett par år sedan tog WRS fram åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i sjön och minska övergödningen. Reduktionsfiske är en av flera nödvändiga åtgärder. Under vecka 36 genomförs provfiske i Ramsjön. Redan på måndag 5 september påbörjas fisket och beräknas hålla på under tre …

26
aug

Vi hjälper er med biotopskydd, naturvärden och mer

Många städer i Sverige växer och bygger nytt. I samband med det stöter vi ibland på naturvärden som behöver tas hänsyn till. Även frågor kring markavvattning och markavvattningsföretag är vanligt förekommande. WRS har expertkompetens inom just dessa områden! WRS gör både dagvattenutredningar och grundvattenutredningar i samband med exempelvis nyexploatering och detaljplaneläggande. Vi har erfarenhet av …

22
aug

15 september – Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. Ett första steg på vägen är att skaffa sig kunskap om belastningen på respektive vattenförekomst. VA-guiden och WRS bjuder därför in till en kortare webbinarium om tillförselberäkningar för närsalter och föroreningar från avrinningsområden. Vad? Webbinarium: ”Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet” Var? …

30
jun

Glad sommar!

Vi på WRS vill önska er alla en trevlig sommar och hoppas att vi ses utvilade efter den! Det är väldigt kul att vi ser ett fortsatt stort intresse och får många förfrågningar om projekt där vi behövs för att ta fram kunskap och åtgärdsförslag för naturnära rening av vatten, kretslopp, och naturvård. Vill ni …

27
jun

Välkomna Hilda och Sara!

Nu har vi fått två praktikanter till vårt kontor som kommer att jobba med oss under några veckor i sommar! Hilda Anderberg och Sara Svenda är båda civilingenjörsstudenter på Uppsala universitets program för miljö- och vattenteknik. De kommer att stötta oss i fältarbete, genomföra interna utvecklingsprojekt och få en inblick i hur det är att …

20
jun

Gåva till den pågående svältkatastrofen

Det pågår en global svältkatastrof som redan har påverkats negativt av klimatförändringar och Covid-19. Katastrofen har dessutom förvärrats av kriget i Ukraina som bland annat har lett till brist på spannmål i världen. Därför har WRS beslutat att donera pengar till Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser. WRS har tidigare under våren donerat pengar till …

13
jun

WRS miljömål

Visste du att WRS har egna miljömål som vi arbetar efter? De är framtagna utifrån våra nationella miljömål och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Sen har vi identifierat fem mål som vi på WRS jobbar lite extra med för att bidra till just dessa större mål. Det innebär att vi ska …

1
jun

I mål! Blodomloppet 2022

”Bara 3 av 100 personer är blodgivare. Ändå förväntar sig 100 av 100 personer att få blod vid olycka eller sjukdom.” Det citatet sammanfattar väldigt väl hur blodgivningen ser ut. I skrivande stund är det akut brist på blod i sex av åtta blodgrupper i Uppsala län. Att springa ett lopp är inte hela lösningen …

30
maj

WRS på hållbarhetsmässa

I onsdags deltog WRS på STUNS Stories. Det är ett koncept där studenter inom sina utbildningar på Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet reder ut företags och kommuners dagsaktuella hållbarhetsfrågor. Frågorna berör allt från el och vatten till hållbara samhällen. På WRS pratade vi om våra utmaningar kopplade till kretslopp och vattenkvalitet. Vi fick även se …

23
maj

Provtagning i vattenparker för dagvatten

Just nu genomför Enköpings kommun provtagningar i Korsängens och Paddeborgs vattenparker. Vattenparkerna renar dagvatten från Enköping stads gator och torg. Samtidigt gynnar parkerna den biologiska mångfalden och ger rekreationsvärden då de också är fantastiska platser för en picknick eller en promenad! WRS har fått i uppdrag att genomföra dessa provtagningar. Vi provtar både vatten och …

16
maj

Dags att bli ett klimatpositivt företag!

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 1 Sverige bör minska utsläppen av koldioxid med mer än 20 procent redan i år för att vi som land ska bidra rättvist till Parisavtalet. Fortsätter vi som i dag kommer hela Sveriges utsläppsbudget vara förbrukad redan under nästa mandatperiod. Det visar en ny nationell koldioxidbudget framtagen av forskare vid Uppsala …

9
maj

Nu erbjuder vi tjänster med drönare

Nu har vi två utexaminerade drönarpiloter på WRS, Frida och Lukas! Det innebär att vi nu kan erbjuda drönartjänster på WRS. Eftersom vi arbetar mycket med extensiva och naturnära reningsanläggningar ser vi det som en stor möjlighet att kunna ta bilder och filmer på dessa. En flygning över en våtmark eller dagvattendamm i landskapet kan …

3
maj

Välkommen på våtmarkskonferens 21-22 september!

Boka dig redan nu till vår tvådagarskonferens med temat: Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning När: 21/9 – 22/9 2022 Var: Eskilstunas återbruksgalleria ReTuna (Folkestaleden 7) Dag 1 kommer vi att lyssna på erfarenheter från 30 år av spillvattenvåtmarker i Sverige, internationell omvärldsbevakning, identifierade kunskapsluckor och annat aktuellt relaterat till spillvattenvåtmarker. På kvällen …

25
apr

Hur utformas dagvattendammar? (11 maj)

Hur utformar vi dagvattendammar för alla de värden vi ofta vill att de ska medföra som rening, biologisk mångfald, effektiv skötsel? WRS medverkar i en heldagsutbildning för att besvara denna frågeställning. Kursen anordnas av Va-guiden och går av stapeln digitalt 11 maj. Du kan läsa mer om kursen och anmäla dig på länken nedanför. Medverkar …

19
apr

Återställande av sjövik för gäddor och mer

Förra veckan pratade vi gäddvåtmarker här på WRS och vi fortsätter på det temat. Men denna gång handlar det om ett lokalt projekt där WRS ordförande har varit engagerad i att återställa en vik för att underlätta för gäddans lek, öka den biologiska mångfalden och skapa en buffrande funktion för vattnet i landskapet. Stenbroviken är …

Sida 3 av 22