Ny kunskap om rening i svenska spillvattenvåtmarker

Ny kunskap om rening i svenska spillvattenvåtmarker
25
sep

WRS arbetar tillsammans med flertalet kommuner i ett SVU projekt för att samla kunskaper kring spillvattenvåtmarker som ett reningssteg i kommunala reningsverk. Nu har vi kunskap samlad om reningsfunktionen i svenska spillvattenvåtmarker som ett delsteg i projektet!

Projektet kommer redovisas runt årsskiftet i sin helhet. Du kan läsa mer om om det här:

Våtmarker – ett kompletterande reningssteg till kommunala avloppsreningsverk

Men redan nu finns chans att ta del av resultaten från ett examensarbete som har utförts av Emma Nyholm inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet. I sitt arbete har Emma gått igenom data från egenkontrollen för sju spillvattenvåtmarker med avseende på avskiljning av näringsämnen samt gjort en genomgång av kunskapsläget för avskiljning av läkemedelsrester i våtmarker.

Här kan du läsa Emmas examensarbete. Håll också utkik efter framtida redovisningar av SVU-projektet!

Foto: Trosa spillvattenvåtmark.