Håll fast vid transportsektorns 2030-mål!

Håll fast vid transportsektorns 2030-mål!
16
okt

Det är viktigt att hålla fast vid mål både i närtid och längre in i framtiden! På sistone har en oro spridit sig att det svenska klimatmålet för transportsektorn till 2030 ska strykas. WRS har tillsammans med nästan 400 aktörer inom näringslivet, fackförbunden, branschorganen, forskningen och intresseorganisationer skrivit under en debattartikel som publicerats i både DI och Aftonbladet om vikten av att det svenska 2030-målet finns kvar och får en trovärdig handlingsplan.

Debattartikeln belyser varför mål i närtid har mycket större betydelse för näringslivet än mål för en avlägsen framtid, varför specifika mål är lättare att omvandla till konkreta affärer än vaga mål för samhället i stort, och att nationella mål är tydligare än EU-mål. Här är fem punkter varför:

  1. Målstyrning. Näringslivets konkurrenskraft är starkt kopplad till den tydlighet som klimatmålen ger.
  2. Sverige som föregångsland. Om Sverige går i bräschen kan företag ta bättre betalt för produkter och tjänster som bidrar till omställningen.
  3. Synergier. Ingen annan sektor än transporterna har i nuläget något etappmål för sin klimatpåverkan, men rätt utformad bidrar transportomställningen till en snabbare omställning av bland annat energisektorn och fastighetssektorn.
  4. Långsiktighet och bredd. De svenska klimatmålen vilar på vetenskaplig grund, har starkt stöd i näringslivet, är framtagna i unik enighet mellan sju partier och alla riksdagspartier önskar kompletterande klimatmål för export och konsumtion.
  5. Huvudfokus Sverige. Regeringen vill utreda utsläppsminskningar utomlands. Det är bra att undersöka om det kan stärka konkurrenskraften, men åtgärder på hemmaplan är i regel till större gagn för export och tillväxt än det som sker i fjärran land.

Läs debattartiklarna nedan
Över 200 företag: Skrota inte klimatmålet (DI, 12 oktober 2023)
Behåll klimatmålen för 2030, regeringen (Aftonbladet, 16 oktober 2023)