Utbildning 3-4 okt: Dagvatten med tillsynsinriktning

Utbildning 3-4 okt: Dagvatten med tillsynsinriktning
26
sep

Vad? Dagvatten med tillsynsinriktning
Var? Digitalt
När? 3-4 oktober
Anmälan görs på Va-guidens hemsida senast 29 september

VA-guiden bjuder in till ett nytt utbildningstillfälle om dagvatten med tillsynsinriktning. Under utbildningen får deltagarna höra WRS uppskattade och rutinerade föreläsare Jonas Andersson, tillsammans med Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik.

Under den två dagar långa webbutbildningen gås hela processen igenom, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken samt viktiga delar av lagen om allmänna vattentjänster. Under kursen diskuteras även olika renings- och avledningstekniker. Frågeställningar som kommer att diskuteras inkluderar bland annat:

  • Vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen?
  • Hur läser man en dagvattenutredning?
  • Kan och bör man skriva tillståndsvillkor?
  • Vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar?

Målgrupp är miljöinspektörer och andra med som arbetar med tillsyn av dagvatten.