Kategori Aktuellt

3
jun

Letar du exjobb och är intresserad av kretslopp?

WRS driver tillsammans med Kungsbacka och Östhammars kommuner ett projekt som syftar till att utvärdera brukarerfarenheter av vakuumtoaletter till tank. Hygieniserat toalettvatten är ett gödselmedel med låga halter av tungmetaller och andra miljöstörande ämnen, men spolvattenmängderna bör vara så små som möjligt för att hygienisering och återvinning av toalettvattnet ska bli så effektiv som möjligt. …

9
maj

Miljoner till små avlopp

I mars utlyste Havs- och vattenmyndigheten, Hav, totalt 3,5 miljoner för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. De inkomna ansökningarna var så bra och många att elva projekt får dela på 4,7 miljoner. WRS är engagerade i flera av projekten, bl.a. ”Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp, fosforretention och smittskydd” som …

9
maj

Ekologigruppen nya på Åtoppen

Den 1 juni flyttar Ekologigruppens lokalkontor i Uppsala in till oss på Åtoppen i centrala Uppsala. Vi ser fram emot spännande samarbetsprojekt i framtiden. Välkomna Ekologigruppen! Läs mer i ekologigruppens nyhetsbrev

1
sep

Mälarens Vattenpris

Korsängens Vattenpark i Enköping har fått Mälarens Vattenpris! Motivering lyder: ”Enköpings kommun tillvaratar med en modern dagvattenhantering dammarnas ekosystemtjänster och bidrar genom uppföljningsprogrammet till att öka kunskaperna om dess renings-kapacitet”. WRS gratulerar! Tillsammans med andra delaktiga känner vi oss stolta och glada. Läs mer om Vattenparken på Enköpings kommuns hemsida.

3
mar

Våtmarksjubileum

2013 är det 20 år sedan den första våtmarken för rening av spillvatten togs i drift i Sverige. Det firas med jubileum i dagarna 3, 22-24 maj. Våtmarksjubileum -20 år med spillvattenvåtmarker i Sverige Anmälan tilll våtmarksjubileet 22-24 maj 2013 i Nynäshamn Anmäl dig här! Ladda ner programmet Wetland Jubilee Sweden 22-24 May 2013 Download …

3
dec

WRS är andelsägare i ett vindkraftverk

WRS är andelsägare i ett vindkraftverk och främjar en av de absolut renaste energikällorna! Som en del av vårt miljöarbete är vi, genom Falkenberg Energi, medlemmar i Sveriges Vinkraftkooperativ (SVEF) och under hösten 2012 har vi gått in som andelsägare i ett av Sveriges vindkraftverk. Som andelsägare i Sveriges Vindkraftkooperativ främjar vi en av de …

24
aug

Dagvattenvandring i Stockholm

Följ med på dagvattenvandring i Stockholm den 13 september! Den 13:e september arrangerar dagvattenguiden i samarbete med WRS och Stockholm Vatten, en dagvattenvandring i Stockholm. På förmiddagen lotsar Jonas Andersson, WRS, oss längs vattnets väg från Värmdö marknad genom ett bostadsområde ner till Farstaviken och berättar om fördröjningsanläggningar och LOD-åtgärder. På eftermiddagen besöker vi sjön …

Sida 22 av 22