VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de?

28
nov

olov_160414I omvandlingsområden finns ofta tre typer av huvudlösningar när det ställs krav på bättre avloppssystem: enskilda lösningar på varje fastighet, en samfälld lösning eller en lösning i kommunal regi. I sitt examensarbete inom civilingenjörslinjen i miljö- och vattenteknik utvärderade Olov Näslund kostnader för VA-system i omvandlingsområden med handledning från Ebba af Petersens på WRS. I examensarbetet studerades fem olika områden med avseende på beräknade kostnader jämfört med det verkliga utfallet.

På vår sida om Forskning & Utveckling hittar du Olovs rapport, under “Examensarbeten”.