Avskiljning av mikroplaster i dagvattendammar och våtmarker

16
dec

Robert_okt16_red2I oktober månad blev Robert Jönsson klar med sitt examensarbete hos oss på WRS under handledning av Daniel Stråe. Robert har undersökt avskiljningen av mikroplaster i dagvattendammar och anlagda våtmarker. I rapporten dras slutsatsen att

…dagvattendammar och anlagda våtmarker [bör] generellt kunna förväntas fungera som effektiva barriärer mot spridning av mikroplast.

Avskiljningsgraden har legat på 80 % till 99 % i de undersökta anläggningarna.

Roberts arbete har fått stor spridning framför allt inom dagvattenbranschen där problematiken med mikroplaster har uppmärksammats mer och mer den senaste tiden. Han har presenterat sina resultat både i Uppsala, Stockholm och Warszawa. Sedan oktober är han även anställd hos WRS. Du hittar hans kontaktuppgifter här.

På vår sida om Forskning & Utveckling hittar du Roberts rapport, under “Examensarbeten”.