Tova och Robert nya på WRS!

11
okt

I månadsskiftet september-oktober började Tova Forkman och Robert Jönsson hos oss på WRS. Tova är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och kommer närmast från EnviLoop i Västerås där hon har arbetet med miljöfrågor och olika typer av utredningar inom fjärrvärme- och VA-branschen. På WRS kommer Tova främst att jobba inom spill- och dagvattenområdet med bland annat utredningar och olika VA- och miljöfrågor.

Även Robert är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och kommer att arbeta med utredningar inom spill- och dagvattenområdet. Robert har precis avslutat sitt examensarbete där han har undersökt dagvattendammars och anlagda våtmarkers förmåga att avskilja mikroplast. Examensarbetet utfördes med handledning av WRS.

Välkomna Tova och Robert!

Här hittar du kontaktuppgifter till Tova och Robert

Tova Forkman_redigerad_HÖ2Robert_okt16_red2