Två nya filmer om dagvattendammar

15
sep

Att tänka på vid utformning av dagvattendammar Att skapa mervärden i dagvattendammar

Nu finns två informativa filmer om dagvattendammar som beskriver utformning, skötsel och mervärden. Den första filmen beskriver dimensionering, reglering och annat som bör tas hänsyn till vid anläggning av dagvattendammar. Den andra filmen visar hur estetiska värden och rekreation kan kombineras med åtgärder för ökad biologisk mångfald.

Filmerna har producerats inom projektet ”Goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län” som är ett samarbete mellan Sigtuna Vatten och Renhållning, Täby kommun, Stockholm Vatten, VA-guiden och WRS med stöd från Stockholms läns landsting. Syftet med projektet är att samla och sprida information om goda exempel på hållbara dagvattenlösningar i Stockholms län.