Kategori Aktuellt

22
dec

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på WRS med tack för givande samarbeten under 2015!

Hoppas att ni får en riktigt skön jul- och nyårshelg! Vi ses på det nya året.  Med vänliga hälsningar WRS-tomtarna Dimitry, Peter, Ebba, Barbro, Maja, Yvonne, Jonas och Daniel (på bilden saknas Sophie, Preet, Anna, Sofia och ordförande Anders). Läs vårt julbrev

17
dec

Ny VA-policy i Hultsfred

I måndagskväll (14/12) antog Kommunfullmäktige i Hultsfred kommunens nya VA-policy. WRS, i samarbete med Ecoloop, har hjälpt kommunen i arbetet att ta fram VA-policyn. Vi jobbar nu vidare tillsammans med kommunen med att konkretisera policyn i en VA-plan som ska styra kommunens arbete med förnyelse inom kommunalt verksamhetsområde,  utbyggnad av kommunalt VA samt områden med enskilt …

30
nov

Biotopvård i Bällstaån

Bällstaån är ett kraftigt påverkat vattendrag i västra Stockholm för vilket WRS 2013 tog fram ett planeringsunderlag där konflikter mellan framtida översvämningar och planerade exploateringar tydliggörs, läs mer här. Nu har WRS fått i uppdrag av Stockholmsstad att som underkonsult till Ekologigruppen och tillsammans med Emåförbundet ta fram förslag på biotopvårdande åtgärder i Stockholmsdelen av ån. …

20
nov

Äckliga bakelser ger bättre toaletter!

På konditori Ritz i Trollhättan säljer de den här veckan en bajsbakelse. Det är Trollhättan Energi som ligger bakom satsningen och den grundas i att man vill uppmärksamma FN:s officiella Världstoalettdag som äger rum den 19 november. Tillsammans med konditori Ritz kommer man därför samarbeta med försäljningen som går under namnet “en skitgod bakelse”. Både Trollhättan …

4
nov

Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken

Tillsammans med Naturvatten i Roslagen har WRS fått i uppdrag av Stockholm Stad, Solna Stad och Sundbybergs kommun att ta fram ett beslutsunderlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken. Reningsbeting för problemämnen, inte minst fosfor, ska beräknas och förslag till reningsåtgärder tas fram och kostnadssättas med sikte på god ekologisk och kemisk status till 2027. Åtgärdsprogrammet …

26
okt

Karö våtmark invigd

Nu har den tekniska våtmarken som utgör det sista reningssteget i Östhammars reningsverk tagits i bruk. Vi på WRS har under flera år varit med i processen att framarbeta våtmarken.  Den 20 oktober passade vi på att göra ett studiebesök vid den färdigställda våtmarken. Invigningen av våtmarken hölls den 26 september i år, läs mer …

2
okt

Sofia Åkerman ny på WRS!

I mitten av september började Sofia Åkerman hos oss på WRS. Närmast kommer Sofia från Ramböll i Stockholm där hon har arbetat som konsult i 8 år. Vatten har varit den blå tråden i Sofias yrkesliv, vilket började i laboratoriet på Käppala avloppsreningsverk och sedan via studier i biologi, markvetenskap och limnologi på Ultuna bar vidare …

30
sep

Ny hemsida för Våtmarksguiden

Sedan 17 september har Våtmarksguiden en ny hemsida, med ny design och utökat innehåll. Nu finns här också kunskap om skötsel och drift av öppna vattenreningsanläggningar. Kunskapsbanken byggs på eftersom. Besök hemsidan www.vatmarksguiden.se  Våtmarksguiden skapades av WRS tillsammans med Hushållningssällskapet och drivs nu vidare av WRS inom projektet “Skötsel av öppna vattenreningsanläggningar”.

22
sep

Mattias Mattsson ny VD för VA-guiden

VA-guiden, som grundats av företagen WRS, Ecoloop och Bild & Kultur,  får en ny VD. Mattias Mattsson har det senaste året arbetat som marknadschef och vice vd för VA-guiden. Dessförinnan har han under de senaste 20 åren arbetat med marknadsföring och affärsutveckling inom Kinnevikskoncernen och VA-branschen. Nu blir han ny VD för VA-guiden. Läs mer …

8
sep

Tål Märstaån ny exploatering vid Arlanda och i Rosersberg?

Inom Märstaåns avrinningsområde finns ett högt exploateringstryck. Det är attraktiv mark som både kommunen och exploatörer vill utveckla för ny markanvändning. För att på ett övergripande sätt bedöma möjligheten att öka exploateringen i Märstaåns avrinningsområde har WRS tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB tagit fram en rapport för detta.  I rapporten presenteras bl.a. belastningsutrymmet och hur olika typer …

31
aug

Anna Thorsell ny på WRS!

Idag den 31 augusti börjar Anna Thorsell på WRS. Anna är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och kommer närmast från Structor i Uppsala. Hon kommer förstärka vårt team inom avlopps- och dagvattenområdet, och kommer att jobba med utredningar, projektering och projektledning. Välkommen Anna!

28
aug

Är mer fosfor i vatten alltid ett miljöproblem?

Det frågar sig Peter Ridderstolpe, WRS och Sten-Åke Carlsson, Vattenresurs med anledning av vattenmyndigheternas förslag på åtgärdsprogram. Läs artikeln i Cirkulation som även fått mycket uppmärksamhet på Twitter.

13
aug

Fiskväg i Hjälstaviken

WRS har hjälp Sportfiskarna med beräkningar för att anlägga en fiskväg till Hjälstaviken och nu ska det bli verklighet. Läs mer om projektet på Sportfiskarnas hemsida eller se ett reportage på SVT-nyheter

2
jun

Gäddvåtmark ”Södra fladen” invigdes på Utö

Den 23 maj 2015 var det officiell invigning för den av WRS designade gäddvåtmarken ”Södra fladen” på Utö i Haninge kommun. Den igenvuxna havsviken ”Södra fladen” har historiskt sett varit en av Stockholms skärgårds bästa yngelproduktionsplatser för gädda och abborre. Hög närsaltbelastning och igenväxning har dock lett till en stark minskning av yngelproduktionen de senaste åren. …

22
maj

Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar

WRS ingår i ett nyligen beviljat LOVA-projekt kallat Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar. Projektet omfattar kommuner och organisationer i  Stockholms, Uppsala och Västmanlands län och varar under två år. Genom väl skötta anläggningar skapas goda förutsättningar till effektiv vattenrening. Inom projektet ska vi hålla utbildningar, skapa nätverk och bygga en digital kunskapsbank. För mer …

Sida 21 av 24