Stafettvasan avklarad!

6
mar

I fredags morse gav sig Jonas i väg från Sälen för att påbörja den 9 mil långa färden i Stafettvasan mellan Sälen och Mora. Knappt 6 timmar senare spurtade Daniel i mål för WRS lag som bestod av:

Sträcka 1 – Jonas Andersson – VD, utredning och projektering: dag- och spillvatten, dammar och våtmarker
Sträcka 2 – Hannes Öckerman – Utredningar: dagvatten och lakvatten
Sträcka 3 – Pär Lindqvist – Gäståkare från Kiwa
Sträcka 4 – Ebba af Petersens – Utredningar och utbildning: små avlopp, kretslopp och VA-planering
Sträcka 5 – Daniel Stråe – Utredningar och projektering: dagvatten och lakvatten

Stafettvasan_red_JA