Stockholms dagvattensida äntligen uppe!

Stockholms dagvattensida äntligen uppe!
4
jul

Den 1 juli lanserades Stockholm Vatten och Avfall sin nya dagvattensida, där WRS har varit delaktig i att ta fram mycket av materialet. Hemsidan kompletterar stadens dagvattenstrategi genom att bland annat innehålla en dagvattenvägledning med åtgärdsnivåer, beräkningsmetoder m.m. WRS har bland annat tagit fram metodiken och faktaunderlag för dagvattenberäkningar samt en exempelsamling för hållbar dagvattenhantering på kvartersmark.

Här hittar du Stockholms dagvattenhemsida