Åtgärdsbibliotek för dagvatten från miljöfarliga verksamheter

3
maj

Nu har WRS lämnat in ett åtgärdsbibliotek till Miljöförvaltningen i Stockholms stad som beskriver åtgärder för dagvatten från befintlig miljöfarlig verksamhet. I biblioteket kan lämpliga metoder för dagvattenhantering sorteras ut beroende på vilken verksamhet som avses. I uppdraget genomförde vi även fyra fallstudier som kan vägleda miljöförvaltningen i hur åtgärdsbiblioteket kan användas.

Läs mer i vårt projektbibliotek