Åtgärder för dagvatten från befintlig miljöfarlig verksamhet

Projekt: Åtgärder för dagvatten från befintlig miljöfarlig verksamhet
Uppdragsgivare: Miljöförvaltningen Stockholms stad
År: 2016-2017
Kontakt: Jonas Andersson och Tova Forkman

WRS har på uppdrag av Miljöförvaltningen Stockholms stad tagit fram ett åtgärdsbibliotek med samlad information om olika dagvattenlösningar. Åtgärdsbiblioteket ger möjlighet att sortera ut lämpliga metoder för hantering av dagvatten för specifika verksamheter med fokus på miljöfarliga verksamheter. I uppdraget har även fyra fallstudier genomförts, vilka bland annat fungerar som vägledning till hur åtgärdsbiblioteket kan användas. I projektet diskuterades även tillsynsmyndighetens roll och vilka möjligheter som finns att ställa krav på hantering av dagvatten från befintliga verksamheter.

Foto: Stockholm stad

Kategori: