Extern fosforbelastning Kottlasjön

Projekt: Beräknad extern fosforbelastning på Kottlasjön, Lidingö
Uppdragsgivare: Lidingö stad
År: 2016
Kontakt: Robert Jönsson

Fosforhalterna i Kottlasjön på Lidingö uppvisar stora variationer, men är tidvis måttligt förhöjda. Sjön drabbas återkommande av algblomningar med toxinbildande cyanobakterier och den ekologiska statusen behöver förbättras. Ett arbete pågår med att ta fram en fosforbudget för sjön. Som en del i detta skattade WRS den externa fosforbelastningen, det vill säga tillförseln från sjöns tillrinningsområde.

Utredningen bestod bland annat av kartering av markanvändningen i tillrinningsområdet och belastningsberäkningar. WRS föreslog även ett antal åtgärder att utreda vidare vid behov av minskad extern fosforbelastning.

Foto: Robert Jönsson, WRS

Kategori: ,