Fosforbelastning via djurhållning till Lejondalssjön

Projekt: Fosforbelastning via djurhållning i Lejondalssjöns tillrinningsområde
Uppdragsgivare: Upplands-Bro kommun
År: 2017
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Uppdraget bestod av att beskriva, kartlägga och kvantifiera näringspåverkan till Lejondalssjön från pågående djurhållning med fokus på fosfor. Med information om aktuell djurhållning utfördes beräkningar av fosforbelastning från djuren. Dessutom gjordes en markprovtagning på ett större hagområde. Åtgärder föreslogs för att minska fosforbelastningen.

Foto: Barbro Beck-Friis, WRS

Kategori: