Fosforbelastning från hästgårdar

Fosforbelastning från hästgårdar
31
maj

I ett uppdrag under våren har WRS kartlagt den externa fosforbelastningen från djurhållning i Lejondalssjöns tillrinningsområde. Sjön ligger i Upplands-Bro norr om Stockholm. I denna undersökning visade provtagning och massbalansberäkningar att djurhållningen i form av hästgårdar står för en begränsad transport av fosfor.

Läs mer i vårt projektbibliotek