Inbjudan frukostseminarium dagvattenhantering 20/4

15
mar

Frukostseminarium dagvattenhantering

-för arkitekter, landskapsarkitekter och byggherrar

Datum och tid: 20 april 2017
08.00-08.30 Drop-in med frukost
08.30-09.15 Seminarium
09.15-10.00 Mingel med fika
Plats: WRS AB, Östra Ågatan 53 (5 tr), Uppsala

Välkommen till en kort introduktion om dagvattenhantering i stadsmiljö, med fokus på de nya krav som miljökvalitetsnormerna (MKN) ställer och på smarta fungerande lösningar i enlighet med modern stadsplanering. Dagvatten och miljökvalitetsnormer är ett hett ämne just nu och vi har, i många av de uppdrag vi är inblandade i, fått önskemål om mer information om varifrån kraven kommer och hur dagvattenhantering i modern stadsplanering kan genomföras i praktiken.

Frågor som kommer att diskuteras på seminariet är: Varifrån kommer kraven? Hur påverkar och påverkas recipienten? Vilka lösningar fungerar i längden och vad finns det för gestaltningsmöjligheter? Vilka öppna lösningar och LOD är realistiskt?

Föreläsare är Jonas Andersson och Daniel Stråe/Sofia Åkerman, WRS.

Efter seminariet finns möjlighet att stanna kvar och mingla och inhämta mer kunskap från oss och era kollegor i branschen.

Välkomna!

Inbjudan_frukostseminarium