Save the date – Torsdag 20 april

2
mar

Spara datumet torsdagen 20 april i era kalendrar! Då kommer WRS att bjuda in till ett frukostseminarium för arkitekter, byggherrar och landskapsarkitekter. Seminariet kommer att ta upp frågor kring dagvattenhantering i stadsmiljö när det kommer till kravställningar, frågor kring recipienter och miljökvalitetsnormer, gestaltningsmöjligheter och vad som är realistiskt. Mer information och inbjudan kommer inom kort. Vill du inte missa att få inbjudan så kontakta Tova Forkman.

Inbjudan_frukostseminarium