Samråd miljötillstånd Barkarbystaden II

Samråd miljötillstånd Barkarbystaden II
24
maj

Järfälla kommun arbetar med att utveckla Barkarbystaden II mellan E18 och Enköpingsvägen med bostäder, kontor och utbildning. WRS har i uppdrag att ta fram dagvattenutredningen för detaljplanen och vara med i arbetet med den nya utformningen av Bällstaån. I nuläget går Bällstaån i kulvert genom området men den ska öppnas upp för att skapa ett mer naturligt meandrande å-rum med stora svämzoner för fördröjning och rening. Det kommer att gynna den biologiska mångfalden och rekreation i området.

För utbyggnaden av Barkarbystaden II krävs tillstånd för vattenverksamhet från mark och miljödomstolen. Samråd inför ansökan pågår 15 maj till 12 juni och den 30 maj klockan 18-20 i Jakobsbergs bibliotek hålls ett samrådsmöte där Sofia Åkerman från WRS deltar.