Uppskattat frukostseminarium om dagvattenhantering

24
apr

Efter en god frukost berättade Sofia och Jonas för intresserade landskapsarkitekter, arkitekter och byggherrar om dagvatten och de nya kraven som miljökvalitetsnormerna (MKN) ställer. Hur man ska tänka vid planering och vilka möjliga åtgärder som finns för rening och fördröjning av dagvatten togs också upp. Dagvattenhanteringen går att lösa men det kräver samarbete och nytänk! Efter frågor och diskussion begav sig alla tillbaka till arbetsdagen, förhoppningsvis lite klokare.

Jonas Andersson föreläser under frukostseminariet i WRS konferensrum.

Jonas Andersson föreläser under frukostseminariet i WRS konferensrum.