Kategori Aktuellt

4
maj

Blir vi årets hållbara företag i Uppsala?

Om en vecka presenteras vinnaren av Årets Hållbara företag i Uppsala 2017. WRS är en av tre finalister och hoppas givetvis att vinna priset på slottet på Företagargalan 11 maj. De tre finalisterna är verksamma inom tre helt olika branscher och det är svårt att sia om utgången. I filmen nedan presenteras de, spola fram …

3
maj

Åtgärdsbibliotek för dagvatten från miljöfarliga verksamheter

Nu har WRS lämnat in ett åtgärdsbibliotek till Miljöförvaltningen i Stockholms stad som beskriver åtgärder för dagvatten från befintlig miljöfarlig verksamhet. I biblioteket kan lämpliga metoder för dagvattenhantering sorteras ut beroende på vilken verksamhet som avses. I uppdraget genomförde vi även fyra fallstudier som kan vägleda miljöförvaltningen i hur åtgärdsbiblioteket kan användas. Läs mer i …

27
apr

Vatten Avlopp Kretslopp 2017

Våren susar snabbt förbi med regn, hagel, snö och sol. Då är det lätt att glömma att tacka alla som hälsade på oss vid projektbordet på Vatten Avlopp Kretslopp i mars! De två dagarna i Norrköping var fullspäckade med föreläsningar, utställningar och erfarenhetsutbyten inom VA-planering, små avlopp och dagvatten. Vi kommer tillbaka nästa år, då …

24
apr

Uppskattat frukostseminarium om dagvattenhantering

Efter en god frukost berättade Sofia och Jonas för intresserade landskapsarkitekter, arkitekter och byggherrar om dagvatten och de nya kraven som miljökvalitetsnormerna (MKN) ställer. Hur man ska tänka vid planering och vilka möjliga åtgärder som finns för rening och fördröjning av dagvatten togs också upp. Dagvattenhanteringen går att lösa men det kräver samarbete och nytänk! Efter …

15
mar

Inbjudan frukostseminarium dagvattenhantering 20/4

Frukostseminarium dagvattenhantering -för arkitekter, landskapsarkitekter och byggherrar Datum och tid: 20 april 2017 08.00-08.30 Drop-in med frukost 08.30-09.15 Seminarium 09.15-10.00 Mingel med fika Plats: WRS AB, Östra Ågatan 53 (5 tr), Uppsala Välkommen till en kort introduktion om dagvattenhantering i stadsmiljö, med fokus på de nya krav som miljökvalitetsnormerna (MKN) ställer och på smarta fungerande …

6
mar

Stafettvasan avklarad!

I fredags morse gav sig Jonas i väg från Sälen för att påbörja den 9 mil långa färden i Stafettvasan mellan Sälen och Mora. Knappt 6 timmar senare spurtade Daniel i mål för WRS lag som bestod av: Sträcka 1 – Jonas Andersson – VD, utredning och projektering: dag- och spillvatten, dammar och våtmarker Sträcka …

2
mar

Save the date – Torsdag 20 april

Spara datumet torsdagen 20 april i era kalendrar! Då kommer WRS att bjuda in till ett frukostseminarium för arkitekter, byggherrar och landskapsarkitekter. Seminariet kommer att ta upp frågor kring dagvattenhantering i stadsmiljö när det kommer till kravställningar, frågor kring recipienter och miljökvalitetsnormer, gestaltningsmöjligheter och vad som är realistiskt. Mer information och inbjudan kommer inom kort. …

21
feb

WRS stöttar Uppsala Rubgy

WRS stöttar Uppsala Rugby FC:s damlag. Tack vare WRS har laget nu köpt in nya västar till träningarna så att spelarna på träningarna ska kunna se ordentligt vilka som ska tacklas! Läs mer om våra engagemang här! Läs här om Uppsala Rugby FC:s damlag.

14
feb

WRS kan bli Årets hållbara företag!

Företagarna Uppsala har tagit ut WRS som en av tre finalister till Årets hållbara företag! De andra två är Folkesson Råd och Revision och Salgado Kommunikation. Jonas Andersson kommer att representera WRS vid Företagargalan den 11 maj på Uppsala Slott där vinnaren kommer att presenteras. Vi håller tummarna!  

30
jan

Ännu en dagvattenutredning klar!

WRS har många dagvattenuppdrag för närvarande vilket är glädjande. I flera av våra dagvattenutredningar märks det skifte till en mer öppen och grön dagvattenhantering som i många fall är behövlig för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. En av utredningarna behandlar omexploateringen av kvarter Hindsgavl i Ekeby i västra Uppsala. I nuläget ligger där en Coop Nära …

23
jan

Exjobbare undersöker kväverening i Forsmarks våtmark

Under vårterminen kommer Linus Halvarsson från Uppsala universitet att skriva sitt examensarbete för civilingenjörslinjen inom miljö- och vattenteknik med handledning från WRS. Linus kommer att undersöka och utvärdera Forsmarks SBR-reningsverk och efterföljande våtmark med avseende på kvävereduktion. Det är önskvärt att veta om våtmarken i sig bidrar med en såpass effektiv rening att reningsverket inte …

20
dec

God jul och gott nytt år!

Under året har vi både påbörjat och avslutat massor med intressanta och utmanande projekt. I julbrevet nedan kan du läsa om fyra av dem. På projektsidan finner du även ett urval av de projekt vi har tagit oss an. Vi har även vuxit med tre nya arbetare som förstärker vår kompetens inom spillvatten, naturvatten, lakvatten …

16
dec

Avskiljning av mikroplaster i dagvattendammar och våtmarker

I oktober månad blev Robert Jönsson klar med sitt examensarbete hos oss på WRS under handledning av Daniel Stråe. Robert har undersökt avskiljningen av mikroplaster i dagvattendammar och anlagda våtmarker. I rapporten dras slutsatsen att …dagvattendammar och anlagda våtmarker [bör] generellt kunna förväntas fungera som effektiva barriärer mot spridning av mikroplast. Avskiljningsgraden har legat på 80 % …

13
dec

Ny hemsida för goda exempel på dagvattenlösningar

Det finns tillgänglig teknik för hållbar dagvattenhantering, både gammal och beprövad men också ny och innovativ. Dessa tekniker behöver lyftas fram för att inspirera till ett långsiktigt hållbart byggande. Genom hemsidan Goda exempel på dagvattenhantering från Stockholms län kan kunskapen om dessa spridas och ge inspiration till beslutsfattare, tjänstemän, projektörer och byggherrar. Hemsidan beskriver tekniker …

28
nov

VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de?

I omvandlingsområden finns ofta tre typer av huvudlösningar när det ställs krav på bättre avloppssystem: enskilda lösningar på varje fastighet, en samfälld lösning eller en lösning i kommunal regi. I sitt examensarbete inom civilingenjörslinjen i miljö- och vattenteknik utvärderade Olov Näslund kostnader för VA-system i omvandlingsområden med handledning från Ebba af Petersens på WRS. I examensarbetet studerades …

Sida 20 av 25