Kategori Aktuellt

28
aug

Är mer fosfor i vatten alltid ett miljöproblem?

Det frågar sig Peter Ridderstolpe, WRS och Sten-Åke Carlsson, Vattenresurs med anledning av vattenmyndigheternas förslag på åtgärdsprogram. Läs artikeln i Cirkulation som även fått mycket uppmärksamhet på Twitter.

13
aug

Fiskväg i Hjälstaviken

WRS har hjälp Sportfiskarna med beräkningar för att anlägga en fiskväg till Hjälstaviken och nu ska det bli verklighet. Läs mer om projektet på Sportfiskarnas hemsida eller se ett reportage på SVT-nyheter

2
jun

Gäddvåtmark ”Södra fladen” invigdes på Utö

Den 23 maj 2015 var det officiell invigning för den av WRS designade gäddvåtmarken ”Södra fladen” på Utö i Haninge kommun. Den igenvuxna havsviken ”Södra fladen” har historiskt sett varit en av Stockholms skärgårds bästa yngelproduktionsplatser för gädda och abborre. Hög närsaltbelastning och igenväxning har dock lett till en stark minskning av yngelproduktionen de senaste åren. …

22
maj

Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar

WRS ingår i ett nyligen beviljat LOVA-projekt kallat Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar. Projektet omfattar kommuner och organisationer i  Stockholms, Uppsala och Västmanlands län och varar under två år. Genom väl skötta anläggningar skapas goda förutsättningar till effektiv vattenrening. Inom projektet ska vi hålla utbildningar, skapa nätverk och bygga en digital kunskapsbank. För mer …

8
maj

Broschyr om vakuumtoaletter

WRS har på uppdrag av Knivsta kommun m.fl. i ett HaV-finansierat projekt tagit fram en broschyr om installation av vakuumtoaletter. Kommunerna har känt ett behov av att kunna visa exempel på hur installation av tekniken kan lösas i fastigheter med olika förutsättningar. Broschyren finns i två versioner – dels med sidorna i rätt ordning för läsning på webben, …

13
apr

Nu vandrar aspen upp i Fyrisån

WRS ordförande Anders ryckte in och fick agera protokollförare vid aspmärkningen i vid Islandsfallet på lördagen. Fisken på bilden vägde 3 kg och var 67,5 cm lång. Läs mer om aspens vandring i Fyrisån på Länsstyrelsens hemsida.

13
apr

Hästgårdsdiagnos!

Blöta, söndertrampade och gödselrika hästhagar och rastfållor utan ett grässtrå är en vanlig bild på många hästgårdar och ridskolor. Intilliggande vattendrag och hästens hälsa äventyras av otillräcklig betesvård och gödselhantering. Vi på WRS har tagit fram en ny tjänst där vi bl.a erbjuder analyser, åtgärdsförslag och stöd vid genomförande. Läs mer om vad ni kan göra …

8
apr

UNT skriver om Karö våtmark

Läs artikeln här

31
mar

Spännande diskussioner på Vatten Avlopp Kretslopp!

Det blev många intressanta diskussioner vid vår monter på VAK. Årets tema på konferensen var ”Lokalt eller Centralt”, det är frågor som vi ofta jobbar med i våra uppdrag. På konferensen delades Kretsloppspriset ut som i år gick till Björn Vinnerås, SLU. WRS är engagerade i priset och Ebba af Petersens är vår representant i juryn.

20
feb

Anläggandet av Karö våtmark är i full gång!

Bilden visar grundläggningsarbeten för fördelningshuset till vilket avloppsvattnet så småningom kommer att pumpas och fördelas ut till våtmarkens olika delar. WRS har tagit fram ideerna  och underlaget för byggandet som utförs av Ljungströms Elektriska AB,  SIAAB, och ÖPD under ledning av EQC i Gävle . Våtmarken beräknas vara klar under 2015. Foto: Peter Ridderstolpe

16
feb

Vi ses på VAK!

Den 19-20 mars är vi på VA-guidens årliga konferens Vatten Avlopp Kretslopp, som i år hålls i Borås. Kom förbi och prata med oss i vår monter!

2
feb

Idag firar vi internationella våtmarksdagen!

Läs gärna om våra våtmarksprojekt här.

23
jan

Äntligen!

Efter många års utredningsarbete och diskussioner startar nu anläggandet av Karö våtmark. Våtmarken ska fungera som ett extra reningssteg till Krutuddens reningsverk vid Östhammarsfjärden. WRS har varit idégivare och ansvariga projektörer.

7
jan

God fortsättning på 2015!

Önskar Sophie, Lars, Peter, Ebba, Anders, Yvonne, Dimitry, Maja, Jonas, Barbro och Preet (saknas på bilden gör Daniel som är föräldraledig) vid den återskapade Kyrksjön i Botkyrka kommun. Vi på WRS vill tacka för ett bra år 2014 och ser fram emot många bra samarbeten 2015. Under 2014 blev ytterligare fyra av oss delägare i företaget …

15
dec

Behandlingsvåtmark för dagvatten från avfallsanläggning

WRS har fått i uppdrag att rita upp en behandlingsvåtmark för dagvattnen från avfallsanläggningen i Högbytorp; en av Stockholmsregionens största avfallsanläggningar. På Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp hanteras och behandlas olika typer av förorenat material på hårdgjorda ytor som avrinner mot en gemensam processvattendamm. Idag omhändertas det uppsamlade förorenade vattnet i en flockningsanläggning för att slutligen ledas …

Sida 20 av 22