Kategori Aktuellt

23
maj

Provtagning i vattenparker för dagvatten

Just nu genomför Enköpings kommun provtagningar i Korsängens och Paddeborgs vattenparker. Vattenparkerna renar dagvatten från Enköping stads gator och torg. Samtidigt gynnar parkerna den biologiska mångfalden och ger rekreationsvärden då de också är fantastiska platser för en picknick eller en promenad! WRS har fått i uppdrag att genomföra dessa provtagningar. Vi provtar både vatten och …

16
maj

Dags att bli ett klimatpositivt företag!

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 1 Sverige bör minska utsläppen av koldioxid med mer än 20 procent redan i år för att vi som land ska bidra rättvist till Parisavtalet. Fortsätter vi som i dag kommer hela Sveriges utsläppsbudget vara förbrukad redan under nästa mandatperiod. Det visar en ny nationell koldioxidbudget framtagen av forskare vid Uppsala …

9
maj

Nu erbjuder vi tjänster med drönare

Nu har vi två utexaminerade drönarpiloter på WRS, Frida och Lukas! Det innebär att vi nu kan erbjuda drönartjänster på WRS. Eftersom vi arbetar mycket med extensiva och naturnära reningsanläggningar ser vi det som en stor möjlighet att kunna ta bilder och filmer på dessa. En flygning över en våtmark eller dagvattendamm i landskapet kan …

3
maj

Välkommen på våtmarkskonferens 21-22 september!

Boka dig redan nu till vår tvådagarskonferens med temat: Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning När: 21/9 – 22/9 2022 Var: Eskilstunas återbruksgalleria ReTuna (Folkestaleden 7) Dag 1 kommer vi att lyssna på erfarenheter från 30 år av spillvattenvåtmarker i Sverige, internationell omvärldsbevakning, identifierade kunskapsluckor och annat aktuellt relaterat till spillvattenvåtmarker. På kvällen …

25
apr

Hur utformas dagvattendammar? (11 maj)

Hur utformar vi dagvattendammar för alla de värden vi ofta vill att de ska medföra som rening, biologisk mångfald, effektiv skötsel? WRS medverkar i en heldagsutbildning för att besvara denna frågeställning. Kursen anordnas av Va-guiden och går av stapeln digitalt 11 maj. Du kan läsa mer om kursen och anmäla dig på länken nedanför. Medverkar …

19
apr

Återställande av sjövik för gäddor och mer

Förra veckan pratade vi gäddvåtmarker här på WRS och vi fortsätter på det temat. Men denna gång handlar det om ett lokalt projekt där WRS ordförande har varit engagerad i att återställa en vik för att underlätta för gäddans lek, öka den biologiska mångfalden och skapa en buffrande funktion för vattnet i landskapet. Stenbroviken är …

11
apr

Gäddvåtmarker ger fler gäddor i Östersjön

Gäddorna i Östersjön har minskat kraftigt de senaste åren i Östersjön, mycket på grund av övergödning och att många naturliga lekplatser som grunda vikar och våtmarksområden har försvunnit. Flera åtgärder för att öka gäddbeståndet har gjorts, en av dem är så kallade “gäddfabriker” eller gäddvåtmarker. I dessa anlagda gäddvåtmarker finns miljöer där fiskarna kan leka. …

4
apr

Åtgärder genomförda runt Måsnaren, Södertälje

Våtmarker och dagvattendammar runt sjön Måsnaren i Södertälje 2016 tog WRS på uppdrag av Södertälje kommun fram ett förslag till åtgärdsplan för sjön Måsnaren tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB och Karlssons Ekosystemtjänster AB. Förutom åtgärder mot sjöns internbelastande sediment föreslogs ett antal våtmarker och dammar för rening av tillrinnande flöden, främst dagvatten. Dessa anläggningar …

29
mar

Herrebro våtmark – en populär fågellokal

Herrebro våtmark ligger strax utanför Norrköping och besöks regelbundet av kommunens invånare. I öster finns ett fågeltorn och genom den av våtmarken översvämmade skogen i söder leder en spång till ett gömsle med goda spaningsmöjligheter över våtmarkens fria vattenytor. Våtmarken är nu en av Norrköpingområdets bästa fågellokaler – eller den bästa, som en del menar! Våtmarken …

22
mar

Världsvattendagen 22 mars

Fira världsvattendagen med oss! I år har dagen temat grundvatten: making the invisible visible Världsvattendagen instiftades 1993 av FN för att uppmärksamma värdet av vatten. Dagen ska också inspirera till åtgärder för att uppfylla det globala målet Vattten och sanitet för alla (nr. 6) i Agenda 2030. Idag lever 2 miljarder människor utan säker tillgång …

4
mar

WRS åkte Stafettvasan – igen!

På WRS går det flera gånger per år att delta i olika friskvårdsaktiviteter som Stafettvasan, Blodomloppet och cykelutflykter. Dessutom har vi både ett årligt friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme på arbetstid varje vecka att ta del av. Friska medarbetare som arbetar för friskare vatten helt enkelt! För femte året i rad (med undantag för 2021 som …

23
feb

WRS arbetar för bättre rening av spillvatten i Sund

WRS har genomfört en förstudie för kompletterande rening av vattnet från ett reningsverk i Sund, Trosa kommun. Nu har föreningen som äger verket beslutat att gå vidare med idén som består av en spillvattenvåtmark med omväxlande våta och torra partier. WRS kommer även att agera projektstöd för anläggandet av våtmarken! Sunds samfällighetsförening (SFF) har idag …

16
feb

WRS får högre betyg än någonsin av våra kunder

På WRS arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår kommunikation, samarbete och kvalitet i det vi levererar. En glad nyhet är att vi under 2021 var bättre än någonsin tidigare på detta enligt våra kunder! Som del av företagets kvalitetsarbete genomför vi årligen uppföljning och utvärdering av genomförda projekt genom att våra beställare får svara …

7
feb

Nytt exjobb som spillvattenvåtmarker och fågelliv

Det våras för examensarbete hos oss på WRS och vi välkomnar Adam Engström Svanberg till kontoret! Adams examensarbete kommer att belysa spillvattenvåtmarker och deras betydelse för fågellivet. Han kommer att undersöka möjligheterna för kombinerade fågel- och reningsvåtmarker och arbeta fram en checklista för lämplig lokalisering och utformning av dessa kombinerade våtmarker. Adam läser till civilingenjör …

2
feb

Idag är internationella våtmarksdagen!

Den 2 februari varje år i 51 år har vi nu firat den internationella våtmarksdagen. Den finns för att bevara våtmarker och belysa deras betydelse för oss människor och för ekosystemen. Dagen instiftades för att fira den så kallade Ramsarkonventionen – den första moderna konventionen inom naturvård som undertecknades 1971 i Ramsar, Iran. I slutet …

Sida 4 av 22