Kategori Aktuellt

19
sep

Bland skyfall, cyklar och våtmarker på Åland

Förra veckan begav sig WRS österut för den årliga studieresan. Denna gång besökte vi Åland under tre lärorika, avslappnande och friska dagar! Multifunktionella våtmarker i Nabben Ögruppen ute i Östersjön hälsade oss välkomna redan den första dagen med ett ordentligt skyfall, lämpligt nog under vårt besök till gädd- och dagvattenvåtmarken i Nabben, Mariehamn. År 2017-2018 …

9
sep

Åtgärder i Angarssjöängen invigda!

Naturreservatet Angarnssjöängen i Vallentuna kommun är en av Stockholms läns mest värdefulla fågelsjöar. Årligen kommer ca 17 000 besökare, framför allt fågelskådare, och hela 261 fågelarter har observerats där genom åren. Angarnssjöängen är en sänkt slättsjö som behöver återkommande restaurering för att inte växa igen. WRS fick 2015 uppdraget av Länsstyrelsen att utreda möjligheten att …

3
sep

Kärleksförklaring i Gotländsk våtmark

I somras blev våtmarken Kärrmansmyr på Gotland uppmärksammad av SVT. I ett filmklipp från ovan upptäcks en gigantisk kärleksförklaring mitt i våtmarken, som är skapad av markägaren Lars Jacobi. Detta följdes upp av ett ytterligare, lite mer allvarligt, reportage som diskuterade vattenbristen på ön och våtmarkers och myrars potential att bidra till lösningen på detta. …

28
aug

Caroline ny på WRS!

Nu efter sommarledigheten började Caroline Holm arbeta hos oss på WRS. Caroline är teknikagronom och civilingenjör i ekosystemteknik med inriktning på vattenfrågor. Hon har tidigare arbetat som utredningsingenjör med grundvatten-, dricksvatten- och  avloppsvattenfrågor på Uppsala Vatten och Avfall AB. Innan dess arbetade hon med kretsloppsteknik och enskilda avloppsanläggningar på JTI (numera RISE). Här hittar du …

26
aug

Dagvattenkurs i juridik och teknik 3-4 sept

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga? Jonas Andersson på WRS föreläser på kursen Juridik och teknik för dagvatten i Uppsala 3-4 september. Utbildningen behandlar hur områdets lagstiftning …

22
aug

Välkommen på frukostseminarium 6 sept!

WRS bjuder in till frukostseminarium den 6 september kl 8.00 med temat Uthålliga lösningar för små avlopp. Peter Ridderstolpe och Ebba af Petersens ger en uppdatering om: Markbaserad teknik och självrening i mark Sorterande lösningar för kretslopp och smittskydd Läs mer om vad vi kommer prata om här. Låter det intressant? Anmäl dig här!

4
jun

WRS-handlett mikroplastarbete är nu publicerat

Uppsala Vatten har nu publicerat sin mikroplaststudie för två reningsanläggningar för spillvatten och dagvatten. Under sommaren 2017 undersökte Uppsala Vatten förekomst och avskiljning av mikroplast i avloppsvatten för två större reningsanläggningar; Kungsängsverket (reningsverk för spillvatten) samt Kungsängsdammen (dagvattenanläggning). I studien agerade Robert Jönsson på WRS handledare och rådgivare till Yvonne Trinh som genomförde studien. Stickprover …

28
maj

Lakvattenanläggning vid Lundens deponi färdigbyggd

För två år sedan tog WRS fram en systemhandling och förprojektering av naturnära rening av lakvatten från en sluttäckt deponi på Lundens avfallsanläggning, Eda kommun. Nu har lakvattenanläggningen bestående av en översilningsyta och en tredelad våtmark färdigställts. Anläggningen besiktigades och togs i drift i januari 2019. Lakvattnet leds in till en damm, varifrån det pumpas …

21
maj

Ytterligare ett uppsatsstipendium till WRS!

För tredje året i rad blir en av WRS medarbetare belönad med Uppsala kommuns uppsatsstipendium! Denna gång får Victoria Eriksson Russo pris för sitt examensarbete Mikroplast i behandlat lakvatten – en fallstudie med åtta avfallsanläggningar. Examensarbetet skrevs med handledning av Robert Jönsson och Daniel Stråe på WRS, ämnesgranskades av Martyn Futter vid institutionen för vatten …

13
maj

Studenter gör exjobb och kandidatarbete på WRS

WRS handleder just nu två studenter, Mattias och Johannes, inom deras uppsatsskrivning på universitetet. Mattias fokuserar på metallhalter i sediment i dagvattendammar medan Johannes undersöker läkemedelsavskiljning i spillvattenvåtmarker. Mattias skriver sitt kandidatarbete på WRS under våren. Han fokuserar sitt arbete på fyra dagvattendammar. Genom sedimentprovtagning, analys av befintliga data samt modellering undersöker han korrelation mellan …

7
maj

Hannes föreläser på dagvattenkurs i Stockholm

Funderar du på hur dagvattenfrågan ska lösas i detaljplanearbetet? Eller vad en dagvattenutredning för detaljplan bör innehålla? Eller vilka reningstekniker för dagvatten som finns idag och hur de fungerar rent tekniskt? Passa på att gå kursen Dagvatten i detaljplanering där Hannes Öckerman från WRS är en av föreläsarna. Under kursen ökar du din kunskap om …

29
apr

WRS remissvar till ”Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar”

WRS har blivit ombedd av Havs- och Vattenmyndigheten att ge synpunkter på förslaget om ”Vägledning för prövning av små avlopp”. Vi har arbetat i snart 30 år med frågor som rör uthållig sanitet och avloppshantering både i Sverige och utomlands. Dessutom är vi ett av få konsultföretag i Sverige som engagerat sig i frågor kring …

23
apr

Underhåll viktigt för funktionen av permeabel asfalt!

Under 2018 genomförde Linnéa Hedlöf Ekvall sitt examensarbete med handledning av Maja Granath på WRS inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Hennes arbete har titeln Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt. Linnea genomförde infiltrationsförsök på två permeabla asfaltsytor i Uppsala; på en parkering till en matbutik samt på en …

16
apr

WRS tar fram dagvattenpolicy för Östersjön

WRS har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny rekommendation för hantering av dagvatten inom Helsingforskonventionen (Helcom), som är en regional miljökonvention för Östersjöområdet (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och EU). Den gamla rekommendationen skrevs 2002 och behöver uppdateras. WRS förslag till dagvattenpolicy tar ett helhetsgrepp om …

9
apr

Träffa oss imorgon på Flora- och faunavårdskonferensen!

I morgon 10 april går flora- och faunavårdskonferensen av stapeln på SLU Ultuna i Uppsala. Konferensen är en träffpunkt för naturvårdare och har i år temat ”bevarande av den biologiska mångfalden” som utgångspunkt. WRS kommer att stå som utställare på konferensen. Kom och prata med oss om våtmarker, åtgärdsplaner, naturvård och mycket annat! Läs mer …

Sida 4 av 15