Kategori Aktuellt

22
aug

Välkommen på frukostseminarium 6 sept!

WRS bjuder in till frukostseminarium den 6 september kl 8.00 med temat Uthålliga lösningar för små avlopp. Peter Ridderstolpe och Ebba af Petersens ger en uppdatering om: Markbaserad teknik och självrening i mark Sorterande lösningar för kretslopp och smittskydd Läs mer om vad vi kommer prata om här. Låter det intressant? Anmäl dig här!

4
jun

WRS-handlett mikroplastarbete är nu publicerat

Uppsala Vatten har nu publicerat sin mikroplaststudie för två reningsanläggningar för spillvatten och dagvatten. Under sommaren 2017 undersökte Uppsala Vatten förekomst och avskiljning av mikroplast i avloppsvatten för två större reningsanläggningar; Kungsängsverket (reningsverk för spillvatten) samt Kungsängsdammen (dagvattenanläggning). I studien agerade Robert Jönsson på WRS handledare och rådgivare till Yvonne Trinh som genomförde studien. Stickprover …

28
maj

Lakvattenanläggning vid Lundens deponi färdigbyggd

För två år sedan tog WRS fram en systemhandling och förprojektering av naturnära rening av lakvatten från en sluttäckt deponi på Lundens avfallsanläggning, Eda kommun. Nu har lakvattenanläggningen bestående av en översilningsyta och en tredelad våtmark färdigställts. Anläggningen besiktigades och togs i drift i januari 2019. Lakvattnet leds in till en damm, varifrån det pumpas …

21
maj

Ytterligare ett uppsatsstipendium till WRS!

För tredje året i rad blir en av WRS medarbetare belönad med Uppsala kommuns uppsatsstipendium! Denna gång får Victoria Eriksson Russo pris för sitt examensarbete Mikroplast i behandlat lakvatten – en fallstudie med åtta avfallsanläggningar. Examensarbetet skrevs med handledning av Robert Jönsson och Daniel Stråe på WRS, ämnesgranskades av Martyn Futter vid institutionen för vatten …

13
maj

Studenter gör exjobb och kandidatarbete på WRS

WRS handleder just nu två studenter, Mattias och Johannes, inom deras uppsatsskrivning på universitetet. Mattias fokuserar på metallhalter i sediment i dagvattendammar medan Johannes undersöker läkemedelsavskiljning i spillvattenvåtmarker. Mattias skriver sitt kandidatarbete på WRS under våren. Han fokuserar sitt arbete på fyra dagvattendammar. Genom sedimentprovtagning, analys av befintliga data samt modellering undersöker han korrelation mellan …

7
maj

Hannes föreläser på dagvattenkurs i Stockholm

Funderar du på hur dagvattenfrågan ska lösas i detaljplanearbetet? Eller vad en dagvattenutredning för detaljplan bör innehålla? Eller vilka reningstekniker för dagvatten som finns idag och hur de fungerar rent tekniskt? Passa på att gå kursen Dagvatten i detaljplanering där Hannes Öckerman från WRS är en av föreläsarna. Under kursen ökar du din kunskap om …

29
apr

WRS remissvar till ”Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar”

WRS har blivit ombedd av Havs- och Vattenmyndigheten att ge synpunkter på förslaget om ”Vägledning för prövning av små avlopp”. Vi har arbetat i snart 30 år med frågor som rör uthållig sanitet och avloppshantering både i Sverige och utomlands. Dessutom är vi ett av få konsultföretag i Sverige som engagerat sig i frågor kring …

23
apr

Underhåll viktigt för funktionen av permeabel asfalt!

Under 2018 genomförde Linnéa Hedlöf Ekvall sitt examensarbete med handledning av Maja Granath på WRS inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Hennes arbete har titeln Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt. Linnea genomförde infiltrationsförsök på två permeabla asfaltsytor i Uppsala; på en parkering till en matbutik samt på en …

16
apr

WRS tar fram dagvattenpolicy för Östersjön

WRS har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny rekommendation för hantering av dagvatten inom Helsingforskonventionen (Helcom), som är en regional miljökonvention för Östersjöområdet (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och EU). Den gamla rekommendationen skrevs 2002 och behöver uppdateras. WRS förslag till dagvattenpolicy tar ett helhetsgrepp om …

9
apr

Träffa oss imorgon på Flora- och faunavårdskonferensen!

I morgon 10 april går flora- och faunavårdskonferensen av stapeln på SLU Ultuna i Uppsala. Konferensen är en träffpunkt för naturvårdare och har i år temat ”bevarande av den biologiska mångfalden” som utgångspunkt. WRS kommer att stå som utställare på konferensen. Kom och prata med oss om våtmarker, åtgärdsplaner, naturvård och mycket annat! Läs mer …

25
mar

Tack för ett lyckat Vatten Avlopp Kretslopp!

För en dryg vecka sedan gick Vatten Avlopp Kretslopp av stapeln i Tylösand utanför Halmstad. Två dagar fullspäckade med föreläsningar, workshops och utställningar om dagvatten, VA-planering och små avlopp. WRS hade ett bord i utställningen och vi hade givande diskussioner och utbyte med många deltagare. Dessutom deltog vi i det allra första (?) VA-doppet vid …

18
mar

Vill du veta mer om små avlopp eller tillsyn av dagvatten?

Vill du fylla på dina kunskaper om små avlopp? Eller funderar du på hur tillsyn och kontroll av dagvattenanläggningar bör ske? Passa på att gå någon av kurserna där vi från WRS föreläser. På kursen Små avlopp – juridik och teknik (Västerås 21-22 maj) medverkar Peter Ridderstolpe och på kursen Dagvatten med tillsynsinriktning (Örebro 9-10 …

4
mar

WRS åkte Stafettvasasan för tredje året i rad!

För tredje året i rad ställde WRS upp med ett lag i Stafettvasan. I strålande solsken och några minusgrader tog sig laget de nio milen i fäders spår från Sälen till Mora på strax över sex timmar. Ett stort tack till reserven Niklas Svanberg från ATEK Avvattningsteknik som hoppade in i sista stund efter att …

25
feb

Kajsas exjobb på WRS är nu publicerat!

Under hösten 2017 och våren 2018 genomförde Kajsa Forsberg sitt examensarbete på WRS inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Hennes arbete har titeln ”Dimensionering och utformning av dagvattendammar”. Det har länge funnits ett behov av att sammanställa tillgänglig kunskap för dimensionering och utformning av dagvattendammar. Detta innefattar både dimensioneringsparametrar, utformning av dammens …

14
feb

WRS träffade miljö- och vatteningenjörsstudenter

Förra torsdagen deltog WRS på arbetsmarknadsmässan W-dagen på Uppsala universitet. Mässan riktar sig till civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Under hela dagen var det ett högt tryck i WRS monter med nyfikna och pålästa studenter. Vid vårt bord hade vi även tävlingen ”Gissa vattnet” som var mycket populärt! Läs om W-dagen.

Sida 4 av 15