Kategori Aktuellt

7
nov

Vem tycker du ska få Avlopp Kretsloppspriset 2023?

Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp delas Avlopp & Kretsloppspriset ut. Vet du någon som förtjänar priset? Du kan skicka in en nominering till 2023 års pris fram till 31 december 2022. Vet du någon eller några som bidragit till utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem, som du tycker borde premieras? …

2
nov

Nabbens våtmark vann miljöpris!

Nabbens våtmark i Mariehamn, Åland, vann Nordiska rådets miljöpris 2022! WRS har tagit fram en utredning med idéförslag samt gjort en förprojektering för den multifunktionella och stadsnära våtmark som ligger i området Nabben i Mariehamn, Åland. Här har Mariehamns stad skapat ett område som minskar belastningen på havet, ökar den biologiska mångfalden och som samtidigt …

24
okt

WRS bidrar till ökad kunskap om hur dagvattenföroreningar påverkar och sprids längs vattendrag

Hårdgjorda ytor i städerna bidrar med dagvatten som många gånger rinner rakt ut i sjöar och vattendrag orenat. WRS deltar nu i en pågående studie som ska öka kunskapen om dagvattnets påverkan på vattnet genom att undersöka förekomst och spridning av föroreningar längs vattendraget. På uppdrag av forskningsämnet VA-teknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) genomför …

18
okt

Reningsverk, skyddsvallar och integrerade skyddszoner – så var studieresan 2022

Varje år styr WRS skutan (eller tåget) mot områden där det har genomförts intressanta åtgärder för att i slutändan förbättra våra åar, sjöar och vattendrag samt öka resurshushållningen och sluta kretslopp. I år bar det av till Västkusten med besök i Göteborg och Halmstad! Ryaverkets avloppsreningsverk Vanligtvis jobbar vi på WRS med små avlopp och …

10
okt

25-26 oktober – Juridik och teknik för dagvatten

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga? Då kan du gå VA-guidens utbildning där WRS föreläser! Vad? Webbutbildning: “Juridik och teknik för dagvatten” Var? På webben När? 25-26 oktober …

23
sep

Tack för en lyckad konferens om spillvattenvåtmarker!

Igår avslutades konferensen Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning med en uppskattad rundvandring i Ekeby våtmark, Eskilstuna. Under två dagar tog vi del av erfarenheter, presentationer, workshops och diskussioner kring: Erfarenheter från snart 30 år av spillvattenvåtmarker i Sverige Rening av mikroföroreningar i våtmarker Utländska erfarenheter av spillvattenvåtmarker Dammar och våtmarker för bevattning …

19
sep

Exjobb om spillvattenvåtmarker och fågelliv färdigt…

…och Adam har nu börjat på WRS! Vi kan presentera två glada nyheter. Den första är att Adam Engström Svanberg har presenterat och slutfört sitt examensarbete om spillvattenvåtmarker och fågelliv. Adam har undersökt möjligheterna att kombinera spillvattenrening i en våtmark med lämpliga miljöer för fåglar. Han tog först fram en checklista för utformning, drift, underhåll …

12
sep

Politiker, sluta bromsa klimatomställningen

Igår var det valdagen. Idag har vi partier som är vinnare, partier som är förlorare, kanske har vi en möjlig regering? Vem vet, denna text skrevs några dagar före valet. Oavsett parti och färg på kommande regering instämmer dock WRS med de 227 svenska företag som uppmanar politiker att sluta bromsa klimatomställningen. Denna uppmaning framfördes …

8
sep

15 september – Vattenbesparing i hobbyodling

Nästa vecka anordnar WRS tillsammans med Järlåsa bygdegård, hobbyodlare i Järlåsa och Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling en kvällsföreläsning om vattenbesparing i hobbyodling. Under två timmar får du bland annat veta mer om: Det aktuella vattenläget Hur en tar hand om regnvattnet Hur en minskar sin vattenförbrukning Hur en bidrar till en bättre miljö Hur en …

6
sep

Våtmarkskonferens 21-22 sept – anmälan öppen!

Anmälan är nu öppen till tvådagarskonferensen med temat: Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning När: 21-22 september 2022 Var: Eskilstunas återbruksgalleria ReTuna (Folkestaleden 7) Dag 1 kommer vi att lyssna på erfarenheter från 30 år av spillvattenvåtmarker i Sverige, internationell omvärldsbevakning, identifierade kunskapsluckor och annat aktuellt relaterat till spillvattenvåtmarker. På kvällen blir det …

5
sep

Jacob skriver exjobb om skyfall i höst

Vi utvecklar vår kompetens kring skyfall. I höst kommer WRS att handleda en examensarbete för att djupdyka i vårt skyfallsarbete. Vi välkomnar Jacob Källbom till WRS! I höst kommer han att göra en skyfallskartering över Sala tätort i programvaran Hec-Ras. Fokus på arbetet kommer att ligga på att identifiera områden som riskerar att översvämmas och …

31
aug

Reduktionsfiske i Ramsjön vecka 36

Nu ska reduktionsfiske påbörjas för bättre vattenkvalitet i Ramsjön, Morgongåva! För ett par år sedan tog WRS fram åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i sjön och minska övergödningen. Reduktionsfiske är en av flera nödvändiga åtgärder. Under vecka 36 genomförs provfiske i Ramsjön. Redan på måndag 5 september påbörjas fisket och beräknas hålla på under tre …

26
aug

Vi hjälper er med biotopskydd, naturvärden och mer

Många städer i Sverige växer och bygger nytt. I samband med det stöter vi ibland på naturvärden som behöver tas hänsyn till. Även frågor kring markavvattning och markavvattningsföretag är vanligt förekommande. WRS har expertkompetens inom just dessa områden! WRS gör både dagvattenutredningar och grundvattenutredningar i samband med exempelvis nyexploatering och detaljplaneläggande. Vi har erfarenhet av …

22
aug

15 september – Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. Ett första steg på vägen är att skaffa sig kunskap om belastningen på respektive vattenförekomst. VA-guiden och WRS bjuder därför in till en kortare webbinarium om tillförselberäkningar för närsalter och föroreningar från avrinningsområden. Vad? Webbinarium: “Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet” Var? …

30
jun

Glad sommar!

Vi på WRS vill önska er alla en trevlig sommar och hoppas att vi ses utvilade efter den! Det är väldigt kul att vi ser ett fortsatt stort intresse och får många förfrågningar om projekt där vi behövs för att ta fram kunskap och åtgärdsförslag för naturnära rening av vatten, kretslopp, och naturvård. Vill ni …

Sida 4 av 24