Kategori Aktuellt

14
sep

Webbinarium om LÅP – anmälan senast 18 sept

Glöm inte att anmäla dig till det webbinarium som VA-guiden och WRS arrangerar om lokala åtgärdsprogram (LÅP) för landets vattenförekomster för att uppnå miljökvalitetsnormerna! Under ungefär en och en halv timme på fredag förmiddag den 25 september lär du dig mer om arbetet med att ta fram underlag till lokala åtgärdsprogram. För dig som är …

7
sep

Vi räddar liv på arbetstid

I skrivande stund är det akut blodbrist i Uppsala i fem av åtta blodgrupper. Ingen blodgrupp har tillräckligt med blod i lager. Endast 3 av 100 personer ger blod i Sverige och vi behöver därför bli flera. WRS har valt att bli ett diplomerat företag där vi uppmuntrar anställda att ge blod och tillåter dem att …

31
aug

Två nya exjobb färdiga!

Under våren har Jennifer Jonsson och Emma Larsson skrivit sina examensarbeten på civilingenjörslinjen för miljö- och vattenteknik hos oss på WRS. I juni presenterades exjobben och nu finns båda arbetena att ta del av som slutrapporter. Jennifer har undersökt om turbiditet kan användas som indirekta mätningar av tungmetallhalter vattendrag. Undersökningen har baserats på data insamlad …

24
aug

Kommunernas svåra vattenkvalitetsarbete kräver ofta extern specialistkompetens

Sveriges kommuner har ett viktigt övergripande ansvar i arbetet med att säkerställa en god vattenkvalitet. I arbetet med att formulera åtgärdsprogram krävs ofta extern specialistkompetens som kan bidra till att prioritera och strukturera det långsiktiga åtgärdsarbetet. − Vi stöttar kommunerna i deras arbete med lokala åtgärdsprogram genom att ta fram beslutsunderlag där vi strukturerar den ofta …

17
aug

WRS har tagit fram underlag till Lokala åtgärdsprogram för Uppsala kommun

Arbetet med att ta fram åtgärdsprogram för vattenförekomster är i full gång hos många kommuner i Sverige. Detta för att nå miljökvalitetsnormer om god kemisk och ekologisk status i våra vattendrag. WRS har under 2019 och 2020 tagit fram underlag åt Uppsala kommun till sådana lokala åtgärdsprogram för Fyrisån och Hågaån. I både Hågaåns och …

29
jun

Trevlig sommar!

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar med några bilder från vår paddling längs med i Fyrisån. Hela WRS-kontoret paddlade från Vattholma ner till Gamla Uppsala under en eftermiddag. Vi passerade Ekeby våtmark, som vår kollega Frida tidigare har varit delaktig i, och ett antal föreslagna åtgärdsplatser från vårt underlag till lokalt åtgärdsprogram för …

22
jun

Save the date 25/9: webbinarium om underlag till Lokala åtgärdsprogram

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. VA-guiden och WRS bjuder nu in till en kortare webbinarium om lokala åtgärdsprogram som kopplar till vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. Datum: 25 september 9.00-10.30 (preliminärt) Arrangör: VA-guiden AB Pris: Medlem i VA-guiden: Kostnadsfritt. Ej medlem: 500 kr exkl. moms. Anmälan: På VA-guidens hemsida (senast 18 september) Sveriges ytvattenförekomster ska …

15
jun

WRS välkomnar två sommarpraktikanter!

Nu har vi fått två praktikanter till vårt kontor som kommer att jobba med oss under några veckor i sommar! Tove Gannholm och Lukas Rehn är båda civilingenjörsstudenter på Uppsala universitets program för miljö- och vattenteknik. De kommer att stötta oss i fältarbete, genomföra interna utvecklingsprojekt och få en inblick i hur det är att …

8
jun

WRS rekommenderas som arbetsplats av medarbetarna!

Varje års görs en uppföljning av medarbetarnas trivsel, delaktighet och nöjdhet med WRS som arbetsgivare, en så kallad NMI (Nöjd medarbetarindex). WRS har ofta legat på ett högt index och i år fick arbetsplatsen högsta betyg (5 av 5) av alla medarbetare på frågan om hur de trivs på företaget som en helhet! I NMI:n …

1
jun

Fyra olika vattenvårdsförslag åt Hallstahammar!

WRS har gjort fyra förstudier för våtmarksåtgärder i Hallstahammars kommun: 1) en spillvattenvåtmark vid Mölntorps avloppsreningsverk, 2) en våtmark i skogsmiljö vid Duvhällarna, 3) ett förbättrat svämplan för Vinbäcken i Kolbäck och 4) minskad näringsförlust från jordbruksmark utmed Svenbybäcken. Projektet utfördes av WRS i samarbete med Loxia och har finansierats med medel från LONA projektet …

25
maj

WRS deltar i Uppsalas samhällsutveckling

Som ett lokalt företag försöker WRS sprida idéer och kunskap om kretslopp, hushållande av resurser och återanvändande av vatten och näring till lokala beslutsfattare för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling i vårt närområde. Förra veckan deltog Ebba af Petersens som WRS representant i ett Hackathon för ett klimatpositivt och hållbart Uppsala, arrangerat av Uppsala …

19
maj

Webbinarium 2/6 – Vattenbesparing och avsaltning

De senaste årens torra och varma somrar tillsammans med vetskapen om pågående klimatförändringar har medfört en ny situation i många av landets kommuner. Behovet att aktivt arbeta med och förebygga vattenbrist har blivit aktuellt. Nya frågeställningar har uppkommit och ny kunskap behöver inhämtas såväl hos enskilda tjänstemän som hos organisationen som helhet. Dessutom installeras fler …

12
maj

Examensarbete vid WRS prisat!

För fjärde (!) året i rad får en medarbetare på WRS eller ett examensarbete utfört på WRS Uppsala kommuns uppsatsstipendium. Denna gång gratulerar vi Johannes Randefelt för sitt arbete om avskiljning av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker. Johannes skrev under 2019 sitt examensarbete Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser hos oss på WRS med handledning av Tova Forkman …

4
maj

Vatten Avlopp Kretslopp flyttas fram till 2021

Till följd av regeringens beslut angående begränsningar om stora folksamlingar för att minska smittspridning av Covid-19 kunde Vatten Avlopp Kretslopp 2020 inte genomföras som planerat. Nu har det meddelats att konferensen flyttas fram till 17-18 mars 2021, fortfarande på Elmia Kongress- och konserthus i Jönköping. Så vi får ge oss till tåls till nästa år …

28
apr

Stoppa fultvätten av bilar

Våren har kommit till vår del av landet och ett vanligt vårtecken är att bilarna ställs ut för att tvättas på gatan. Detta medför tyvärr att mängder av mängder av olja, kemikalier och tungmetaller kan rinna rakt ut till närmaste badsjö eller känsliga vattendrag. Varje år sker cirka 15 miljoner biltvättar på gatan och bidrar …

Sida 4 av 18