Kategori Aktuellt

2
nov

Nya intressanta exjobb publicerade

I våras hade vi tre examensarbetare hos oss på WRS – alla med spännande projekt och intressanta resultat! Nu är deras arbeten publicerade och går att ta del av på vår hemsida. Två av arbetena gjordes inom det stora projektet DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån. …

25
okt

Hur skall miljöbalkens hänsynsregler vägas mot miljökvalitetsnormer?

Ja denna fråga ställs på sin spets i WRS utredning om Lussebäcken i Helsingborgs stad. Staden planerar att bygga den nya stadsdelen Östra Ramlösa med källsortering för 10 000 personer. Genom området rinner en liten bäck, Lussebäcken, som kommer motta renat gråvatten och dagvatten från den nya stadsdelen. WRS har studerat hur akvatiskt liv och …

18
okt

Grattis Louise till Årets Östersjöbonde!

Priset som Årets Östersjöbonde gick i år till Louise Gårdenborg, som driver Gårdsjö Lantbruk i Heby, Uppland. Priset får hon för sitt stora engagemang för en bättre vattenmiljö. Extra kul tycker vi på WRS som har samarbetat med Louise i ett par olika projekt. Louise samverkar bland annat med Julmyra Horse Center för att se …

12
okt

WRS medverkar i historisk undersökning av grunda havsvikar

Redan 1965 undersökte pionjären Mats Waern grunda kustområden utanför Öregrund i Roslagen, nordöstra Uppland. Drygt 25 år senare genomförde Peter Ridderstolpe, sedermera en av WRS grundare, en mängd egna studier i området för att följa upp Waerns tidigare i iakttagelser. I år, ytterligare 30 år senare var så Peter igen med när projektet Levande vikar …

6
okt

WRS på studieresa i Småland

Varje år åker hela WRS på studieresa för att besöka intressanta projekt inom vatten, miljö och kretslopp. Redan förra året hade vi planer på att besöka Småland men Covid-19 satte då stopp för resandet. Besöket söderut blev istället av i år när vi vandrade bland dagvattenlösningar i Växjö, en multifunktionell damm i Gamleby och vattendammar …

29
sep

WRS rekryterar landskapsarkitekt

WRS nyaste medarbetare heter Astrid Berglund och är kontorets första landskapsarkitekt! Vi kommer nu vara ännu starkare i frågor gällande naturmiljö, växter och växtval, samt utformning, gestaltning och skötsel av anläggningar. Välkommen Astrid! Astrid har tidigare arbetat på Eskilstuna kommun där hon arbetade med planering, gestaltning och förvaltningsfrågor för stadens park- och naturmark. Innan dess …

24
sep

Idag är det dagvattnets dag!

Förra året instiftades Dagvattnets dag av VA Syd för att få fler att se dagvatten som en resurs i våra städer. Den inträffar numera den 24e september varje år. Här på WRS jobbar vi visserligen med dagvatten varje dag men tycker det är viktigt att lyfta vattnets värde. Vi arbetar mycket med att ta vara …

20
sep

Nu öppnar vi kontor i Lund!

WRS expanderar, nästa stad att få ett lokalkontor är Lund. Här sitter vår medarbetare Tova Forkman Fahlgren. Har ni behov av konsulttjänster inom vatten och miljö i Skåne eller södra Sverige, tveka inte att höra av er till Tova. Vi finns hos Lunds Kontorshotell AB Östra Mårtensgatan 19 223 61 Lund 070-744 23 34 Se även …

12
sep

Ny rapport om dagvattnets påverkan på rinnande vatten

Under 2020 och 2021 har WRS genomfört provtagning i Fyrisån och i dagvattenkulvertar som mynnar i ån. Provtagningen har skett under regntillfällen för att undersöka i vilken utsträckning dagvatten påverkar kemisk och ekologisk status i rinnande vattendrag. I projektet har vi undersökt risken för att maximalt tillåtna halter av föroreningar (så kallade MAC-värden) överskrids när …

6
sep

Populär guidning av Gottsunda dagvattenpark

Förra tisdagen 31 augusti höll WRS tillsammans med Uppsala kommun en välbesök guidning av den multifunktionella vattenparken i Gottsunda, Uppsala. WRS har varit med och tagit fram systemhandling, bygghandling och varit byggstöd för den multifunktionella vattenparken i Gottsunda i sydvästra Uppsala. Anläggningen som renar dagvatten från centrala och södra Gottsunda byggdes under hösten 2020 och …

1
sep

Välkommen till WRS Lukas!

Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på WRS konsulttjänster och har därför förstärkt upp kontoret med ytterligare en medarbetare. Välkommen till WRS Lukas Rehn! Lukas är nyexaminerad civilingenjör i miljö- och vattenteknik med ett stort intresse för hållbar och grön stadsplanering. Han har tidigare inriktat sig på områden som rör vattenkvalitet och ekologi, med ett …

1
jun

Grattis Emma till kommunens Uppsatsstipendium!

För sjätte (!) året i rad får en medarbetare på WRS eller ett examensarbete utfört på WRS Uppsala kommuns uppsatsstipendium. Denna gång gratulerar vi Emma Larsson för sitt arbete om översilningsytors potential att avskilja PFAS i lakvatten. Emma skrev sitt examensarbete Översilningsytors potential att rena lakvatten från PFAS hos oss på WRS med handledning av …

24
maj

Inbjudan slutseminarium DRIVA 22 juni kl 9-12

Välkommen på slutseminarium för projektet DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån Den 22 juni 2021 kl. 9–12 via Teams. Anmäl dig här! Under perioden november 2020 till maj 2021 har provtagning genomförts i Fyrisån och i dagvattenkulvertar som mynnar i ån i samband med regn. Målet …

24
maj

Cykelutflykt till dagvattendammar

En solig eftermiddag i maj tog vi oss nästan hela kontoret ut på en lokal och Corona-säker utflykt till ett par dagvattendammar i Uppsala. Endast ett långt stenkast från vårt kontor ligger en ny dagvattendamm vid Polacksbacken som renar dagvatten från Dag Hammarskjölds väg och det nybyggda området Rosendal. Dammen kan hantera upp till ett …

17
maj

Återskapande av våtmark i staden succé för groddjur

Förra sommaren anlades en ny dagvattendamm och våtmark i Tivoliparken, Bergshamra. Dagvattendammen ska rena ett 48 hektar stort område med bostäder, handelsområden och motorväg medan våtmarken är tänkt att återskapa de habitat som en gång har funnits på platsen. Och redan har groddjuren hittat tillbaka till Tivoli våtmark! Som underkonsult till Ekologigruppen har WRS varit …

Sida 4 av 21