Kategori Aktuellt

3
sep

Lokala åtgärdsprogram för kustvatten, sjöar och vattendrag

Vattendirektivet innebär att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status. För att uppnå detta har övergripande åtgärdsprogram tagit fram för Sveriges fem vattendistrikt. För varje vattenförekomst ska sedan lokala åtgärdsprogram tas fram där mål och lokala åtgärder beskrivs. WRS har tagit fram ett flertal underlag till de lokala åtgärdsprogrammen. Arbetet omfattar markkartering, beräkningar …

24
aug

Frida ny på WRS!

Nu efter sommarledigheten började Frida Hermanson arbeta hos oss på WRS. Frida är biolog med naturvårdsinriktning. Hon har tidigare arbetat som naturvårdschef samt med olika naturvårdsprojekt på Upplandsstiftelsen. Innan dess arbetade hon med EU:s jordbruksstöd på Länsstyrelsen i Uppsala län samt i Hallands län. Kontaktuppgifter finns här. Välkommen Frida!

9
aug

Dagvattenkurs med fokus på tillsyn, 19-20 september i Malmö

Jonas Andersson på WRS föreläser om reningstekniker, tillsyn och kontroll av anläggningar och hur man tolkar dagvattenutredningar. Kursen arrangeras av VA-guiden och vänder sig i första hand till miljöinspektörer. Är du intresserad så läs mer om kursen och anmälan här.

12
jul

Victorias examensarbete färdigt!

Under hösten 2017 och våren 2018 gjorde Victoria Eriksson Russo sitt examensarbete på WRS inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Hon kollade på mikroplastförekomst i lakvatten från åtta avfallsanläggningar i Sverige: sju med deponi och en utan deponi. Lakvatten har tidigare pekats ut som en potentiell källa till mikroplaster av bl.a. Naturvårdsverket, …

10
jul

WRS föreläser på små avloppkurs 3-4 oktober i Umeå

Peter Ridderstolpe här på WRS kommer att föreläsa på en tvådagarskurs om små avlopp med fokus på juridik och teknik. Kursen går av stapeln 3-4 oktober i Umeå och arrangeras av VA-guiden. Kursen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik samt fördjupning inom området små avlopp. Utbildningen är anpassad för kommunala miljöinspektörer som arbetar med små …

20
jun

Lokala åtgärdsprogram för kustvatten, sjöar och vattendrag

Vattendirektivet innebär att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status. För att uppnå detta har övergripande åtgärdsprogram tagit fram för Sveriges fem vattendistrikt. För varje vattenförekomst ska sedan lokala åtgärdsprogram tas fram där mål och lokala åtgärder beskrivs. WRS har tagit fram ett flertal underlag till de lokala åtgärdsprogrammen. Arbetet omfattar markkartering, beräkningar …

11
jun

Jenny ny på WRS!

Vi önskar Jenny Bond välkommen till oss på WRS! Jenny är utbildad grundskollärare med Matematik/Naturvetenskaplig inriktning. Hon har tidigare även arbetat som IT-utbildare, men sadlar nu om för att arbeta med mer administrativa uppgifter. Du hittar Jennys kontaktuppgifter här

8
jun

WRS:are belönas med stipendium!

Vi gratulerar vår medarbetare Robert som har tilldelats Uppsala kommuns uppsatsstipendium för sitt examensarbete! I oktober 2016 presenterade han arbetet Mikroplast i dagvatten och spillvatten: Avskiljning i dagvattendammar och anlagda våtmarker. Examensarbetet skrevs med handledning av Daniel Stråe på WRS och examinerades på Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet. Utdelare var kommunalråd Marlene Burwick. På plats fanns …

7
jun

Missa inte VA-mässan i höst

Du har väl inte missat VA-mässan som går av stapeln i september? En av årets medarrangörer är VA-guiden, ett företag WRS varit med och grundat. Läs mer här. Läs om WRS olika engagemang här.

25
maj

Uppdatering av WRS integritetspolicy

Den 25 maj träder de nya reglerna för personuppgiftshantering igenom. Den tidigare personuppgiftslagen (PUL) ersätts då av den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är att stärka dina rättigheter och skyddet av dina personuppgifter, samt att göra reglerna lika inom hela EU. WRS integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med detta. Kontakta oss …

18
maj

Brannäs våtmark fyller 25 år

Den 25:e maj är det våtmarksvandring i spillvattenvåtmarken Brannäs i Oxelösund. Våtmarken som är den första fullskaleanläggningen i sitt slag i Skandinavien utformades och projekterades som ett komplett biologiskt reningssteg av Peter Ridderstolpe och Hans Wallin på WRS. På våtmarksvandringen kommer Peter och Linus från WRS att hålla föredrag om reningstekniken och om hur den skapades. …

18
maj

Sedimentprovtagning i 5 dagvattendammar

Dagvattenguiden följde med oss ut på sedimentprovtagning. Här kan du läsa deras artikel! Hur effektivt renas vattnet i dagvattendammar och spillvattenvåtmarker? Är det kanske dags att ta bort sediment? Rätt utformade, anlagda och skötta, kan dammar och våtmarker vara effektiva för att rena förorenat vatten. Vi kan hjälpa er att utvärdera anläggningarnas funktion, ta fram …

4
maj

Nätverksträff om kretslopp 24 maj i Töreboda

Ebba af Petersens på WRS är moderator och en av föreläsarna på en nätverksträff för kommuner och andra som är intresserade av kretslopp av avloppsfraktioner från små avlopp. Dagen, som arrangeras av VA-guiden i samarbete med Avfall Sverige består av föredrag, diskussioner och studiebesök till en anläggning för hygienisering av klosettvatten. Inbjudan och program hittar …

23
apr

Vattenförbättrande åtgärder för Glasbergasjön utvärderade

I en rapport har WRS sammanställt resultatet av den mångåriga vattenprovtagningen i Glasbergasjön och dess tillflöden. Uppföljningen visar att föreslagna åtgärder har gett bra resultat. Under nästan 20 års tid har WRS arbetat i flera projekt i och kring Glasbergasjön, vid Glasberga sjöstad i Södertälje. Inledningsvis gjordes tillsammans med Vattenresurs AB en vattenplan med förslag …

16
apr

WRS föreläser på dagvattenkurs 8 maj i Linköping

Jonas Andersson här på WRS är en av föreläsarna på endagskursen Juridik och teknik för dagvatten. Kursen går av stapeln 8 maj i Linköping och arrangeras av VA-guiden. Utbildningen behandlar hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt ger kunskap om olika dagvattentekniker och i vilka sammanhang de passar att använda. Målgrupp är tjänstepersoner …

Sida 6 av 15