Lärdomar från att anlägga en multifunktionell vattenpark

Lärdomar från att anlägga en multifunktionell vattenpark
14
feb

WRS har varit delaktig i alla tre av de multifunktionella vattenparker som byggs eller har byggts inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Nu har projektet samlat lärdomar och resultat från själva anläggningsfasen att ta del av!

I de multifunktionella vattenparkerna står inte bara vattenrening i fokus. Syftet är även att gynna den biologiska mångfalden och bidra med värdefulla rekreationsområden. Inom LIFE IP Rich Waters projektet anläggs tre vattenparker i Västerås, Uppsala och Smedjebacken.

Gottsunda dagvattenpark, Uppsala – WRS var projektör och tog fram systemhandlingar och förfrågningsunderlag.
Spillvattenvåtmarker i Smedjebacken – WRS gjorde både förstudien och projekterade våtmarken genom att ta fram förfrågningsunderlag. Vi var även BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering) i projektet.
Johannisbergs våtmarkspark, Västerås – WRS gjorde förstudien till parken.

Vad var då lärdomarna från anläggandet av dessa multifunktionella parker? Läs gärna sammanfattningen och rapporten på Rich Waters hemsida:

Multifunktionella vattenparker i Uppsala, Västerås och Smedjebacken – resultat och lärdomar från anläggningsfasen

Foto: Gottsunda dagvattenpark