Nytt exjobb om spillvattenvåtmarker

Nytt exjobb om spillvattenvåtmarker
25
jan

Dagarna blir längre och solen börjar titta fram allt oftare. Utanför kontorets port är flödet i Fyrisån hög efter flera veckors regnande, ja det liknar nästan en vårflod. Även om våren inte är här riktigt ännu så våras det i alla fall för ännu ett spännande examensarbete på WRS!

Emma Nyholm ska nämligen i sitt examensarbete under vårterminen 2023 undersöka reningsfunktionen i svenska spillvattenvåtmarker. Hon kommer att sammanställa befintliga data av reningsresultat från egenkontroller för att undersöka avskiljning av kväve, fosfor och läkemedelsrester samt identifiera vilka processer som bidrar till avskiljningen.

Emma läser till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet och hennes examensarbete kommer att presenteras i juni 2023. Arbetet utförs som en del av ett projekt som WRS bedriver tillsammans med Svenskt Vatten och fem medlemsorganisationer, med syfte att höja kunskapsläget kring svenska spillvattenvåtmarker. Handledare hos oss på WRS är Linus Halvarsson.