Sviby våtmark nu anlagd på Åland

Sviby våtmark nu anlagd på Åland
16
jan

“En vision Mariehamns stad har haft under en längre tid har varit att förverkliga en multifunktionell våtmark vid Svibyåns mynning. I strålande majväder 2022 kunde grävmaskinerna rulla ut i området och börja forma om landskapet.”

Så skriver Mariehamns stad om anläggandet av Sviby våtmark som färdigställdes under 2022. Från och med våren 2023 ska våtmarken vara i funktion och besökare kommer på nära hålla kunna följa med i områdets växt- och djurliv. Rekreation har nämligen varit i viktig aspekt i våtmarkens utformning. Både vandringsvägar, stigar och fågeltorn har färdigställts runt våtmarken.

En annan funktion av våtmarken är gynnandet av biologisk mångfald. Förutom lokal för både rastande och häckande fåglar förväntas våtmarken gynna även fladdermöss och grodor. På våren kommer dessutom en grund vattenspegel skapas som är perfekt för gäddans lek.

En tredje funktion är att våtmarken ska fungera som en näringsfälla för de näringsämnen som följer med de cirka tre miljoner kubikmeter vatten som når Svibyviken årligen.

WRS har utfört både en förstudie och projektering av våtmarken som du kan läsa mer om i vårt projektbibliotek.

Läs också mer om Sviby våtmark på Mariehamns stads hemsida där du kan ladda ner rapporten Multifunktionell våtmark i Sviby som beskriver arbetet med våtmarken och hur den fungerar.

Foto: Mariehamns stad