Svibys våtmark Åland

Projekt: Projektering av multifunktionell våtmark i Sviby
Uppdragsgivare: Mariehamns stad och Landskapsregeringen, Miljöbyrån
År: 2020
Kontakt: Linus Halvarsson

Under 2018 gjorde WRS en förstudie om att anlägga en multifunktionell våtmark innan Svibyån rinner ut i havet. Åtgärden skulle förutom att bidra till näringsretention, skapa miljöer för gäddföryngring och förses med vandringsstigar och fågeltorn för en förbättrad rekreation.

Våtmarksförslaget skulle dock leda till dämning i systemet under vissa årstider och försämra markförhållanden för vissa grannfastigheter. Efter samråd och samordning med grannfastigheter togs beslutet att minska ambitionen för att inte påverka dessa fastigheter.

Under 2020 projekterades anläggningen med ritningar, massberäkningar och med en beskrivning för hur anläggningen skulle kunna byggas. Två år senare, 2022, anlades så våtmarken av Mariehamns stad!

Läs mer om våtmarken på Mariehamns stads hemsida.

Foto: Jonas Andersson, WRS

Kategori: , ,