Vi vill se tuffare klimatpolitik

Vi vill se tuffare klimatpolitik
10
jan

Några veckor före riksdagsvalet i september skrev 227 svenska företag på ett upprop för skarpare klimatkrav – och uppmanade Sveriges politiker att se de stora möjligheterna i klimatomställningen i stället för att behandla den främst som ett problem. WRS instämde med septemberuppropet.

Nu har uppropet blivit globalt. Den internationella lanseringen ägde rum på FN:s klimatkonferens COP27 i Egypten, och i skrivande stund är vi fler än 788 företagsledare, forskare, investerare och beslutsfattare från 72 länder som skrivit under ”We can do it!”.  Vi skriver vi då WRS är en av dessa 788.

I ytterligare en debattartikel i december strax innan jul skrev uppropet “We can do it!” ännu ett debattartikel med titeln Vi vill se tuffare klimatpolitik (Aftonbladet 2022-12-11).

“We can do it!” är inspirerad av en kampanj för en grupp kvinnliga industriarbetare i USA under andra världskriget. Budskapet var att alla medborgare måste göra sin del för att säkra en ljusare framtid åt sig själva och kommande generationer, inte bara soldaterna vid fronten.

Den här gången är det vår tur. Nu är det upp till oss att kavla upp ärmarna och kämpa för vår egen framtid – och framtiden för våra och andras barn och barnbarn.

Och kom ihåg, att ta klivet bort från en fossilbaserad ekonomi riskerar inte att leda våra samhällen in i fattigdom med smärtsamma uppoffringar till höga kostnader.

I själva verket är det tvärtom. Titta bara på den rådande energikrisen i Europa. Om vi snabbare hade lämnat de fossila energikällorna bakom oss skulle denna kostsamma kris ha kunnat undvikas. En grön omställning kommer skapa miljoner nya jobb, människors hälsa kommer att öka och naturliga ekosystem kommer att repareras, vilket i sin tur gör våra samhällen motståndskraftigare mot ett allt instabilare klimat.

Dessutom är det billigare att ställa om bort från en fossilbaserad ekonomi än att lappa och laga de skador som fossilanvändandet medför.

Därför behöver vi en tuffare klimatpolitik! Vill du som företagsledare, forskare, investerare eller beslutsfattare skriva under uppropet? Gör det här.

Notera att stora delar av texten är hämtade från Aftonbladets debattartikel.