Kategori Aktuellt

19
maj

Webbinarium 2/6 – Vattenbesparing och avsaltning

De senaste årens torra och varma somrar tillsammans med vetskapen om pågående klimatförändringar har medfört en ny situation i många av landets kommuner. Behovet att aktivt arbeta med och förebygga vattenbrist har blivit aktuellt. Nya frågeställningar har uppkommit och ny kunskap behöver inhämtas såväl hos enskilda tjänstemän som hos organisationen som helhet. Dessutom installeras fler …

12
maj

Examensarbete vid WRS prisat!

För fjärde (!) året i rad får en medarbetare på WRS eller ett examensarbete utfört på WRS Uppsala kommuns uppsatsstipendium. Denna gång gratulerar vi Johannes Randefelt för sitt arbete om avskiljning av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker. Johannes skrev under 2019 sitt examensarbete Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser hos oss på WRS med handledning av Tova Forkman …

4
maj

Vatten Avlopp Kretslopp flyttas fram till 2021

Till följd av regeringens beslut angående begränsningar om stora folksamlingar för att minska smittspridning av Covid-19 kunde Vatten Avlopp Kretslopp 2020 inte genomföras som planerat. Nu har det meddelats att konferensen flyttas fram till 17-18 mars 2021, fortfarande på Elmia Kongress- och konserthus i Jönköping. Så vi får ge oss till tåls till nästa år …

28
apr

Stoppa fultvätten av bilar

Våren har kommit till vår del av landet och ett vanligt vårtecken är att bilarna ställs ut för att tvättas på gatan. Detta medför tyvärr att mängder av mängder av olja, kemikalier och tungmetaller kan rinna rakt ut till närmaste badsjö eller känsliga vattendrag. Varje år sker cirka 15 miljoner biltvättar på gatan och bidrar …

20
apr

Cykla med Hojometern!

WRS är en Cykelvänlig arbetsplats – en utmärkelse skapad av Uppsala kommun för att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lättare för medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten. En av aktiviteterna vi gör är att delta i Hojometern 2020. I Hojometern tävlar vi mot andra arbetsplatser både i att få med oss flest antal …

14
apr

WRS stödjer Städa Sverige

WRS är sedan ett antal år tillbaka en stolt partner till Städa Sverige – en del av den svenska idrottsrörelsen. Städa Sverige är en ekonomisk förening med ideella idrottsförbund som medlemmar. De har funnits i mer än 30 år och är Sveriges största operativa miljöorganisation! Städa Sverige engagerar en halv miljon barn och ungdomar inom …

7
apr

Malin ny på WRS!

I skuggan av Covid-19 försvinner många jobb inom olika samhällssektorer. På WRS ser vi dock ett långsiktigt behov av kompetens inom frågor som rör miljö, vatten och kretslopp. Som ett litet, flexibelt företag med både bredd och spetskompetens planerar vi för resiliens inom företaget för att kunna leverera högkvalitativa konsulttjänster oavsett rådande konjunktur. När varsel, …

30
mar

Vi fortsätter att jobba på nästan som vanligt

Situationen i Sverige och resten av världen är minst sagt osäker till följd av Covid-19. På WRS fortsätter vi att jobba på nästan som vanligt, men följer myndigheternas riktlinjer noggrant. Vi förstår att många vill undvika fysiska möten under den här perioden, och därför håller vi en majoritet av våra möten digitalt just nu. Tillsammans …

24
mar

Hållbarhetspris till Julmyra Horse Center

Julmyra Horse Center tilldelas Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris 2020 för sitt arbete med att åtgärder för att minska näringsläckage från hästgården till omgivande vattendrag och sjöar. WRS var tidigt med och arbetade med just dessa frågor på Julmyra. Redan 2008 fick WRS i uppdrag av Julmyra att utreda risker och miljöpåverkan av verksamheten. I samråd …

10
mar

WRS föreläser på dagvattenkurs med tillsynsinriktning 12-13 maj Västerås

WRS jobbar kontinuerligt med utbildningsinsatser där vi föreläser på kurser och utbildningar samt arrangerar workshops, träffar och studiebesök. Här hittar du information om de utbildningar vi medverkar i. Nästa insats är på en dagvattenkurs med tillsynsinriktning i Västerås 12-13 maj. Jonas Andersson kommer att föreläsa på VA-guidens tvådagarsutbildning där hela processen gås igenom, från tidig …

2
mar

WRS i fäders spår – för framtidens (arbets)miljö

Frisk- och personalvård är viktigt på WRS och det har blivit en tradition att ställa upp i Stafettvasan – i år var fjärde året i rad! Efter en minst sagt snöfattig vinter var ändå spåren fina sista fredagen i februari då loppet gick av stapeln. Konstsnö och en veckas minusgrader gjorde att WRS fem personer …

25
feb

WRS föreläser på kurs om små avlopp 21-22 april Norrköping

Behöver du lära dig mer om juridik och teknik för små avlopp? Är du miljöinspektör och vill känna dig säkrare i inspektörsrollen? Den 21-22 april föreläser Peter Ridderstolpe från WRS på VA-guidens kurs i Norrköping. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik inom området små avlopp. Den är anpassad för att stödja kommunala …

18
feb

Källsorterande avlopp på Gotland

I ett stort stadsutvecklingsprojekt på Gotland har en mer hållbar och kretsloppsanpassad avloppslösning tagits fram. WRS har varit med på resan! Ebba af Petersens på WRS har under hösten 2019 arbetat i ett projekt med att installera dubbla spillvattenledningar i en ny stadsdel i Visby. Uppdraget har utförts åt Region Gotland tillsammans med Sweco. I …

13
feb

Avlopp & Kretsloppspriset 2020 till Maria Lennartsson, Stockholms stad

Avlopp & Kretsloppspriset 2020 går till Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad. Maria får priset för att ha arbetat outtröttligt under de senaste 20 åren för att knyta samman VA och jordbruk. Hennes arbete har lett till stor kunskapsutveckling och ett utökat samarbete kring sorterande avloppssystem i hela Sverige. Priset består av bland annat …

11
feb

WRS har tagit fram bäverplan!

När bävrar etablerar sig i landskapet och skapar problem är tanken att planen ska kunna användas som en handbok för kommuner och andra aktörer som ett stöd i arbetet. Inom Oxunda vattensamverkan har den ökande stammen av bäver bland annat ansetts innebära ökade arbetsinsatser. Lagstiftning, ekosystemtjänster och praktiska metoder för att hantera problematiken kopplad till …

Sida 5 av 18