WRS förstärker med disputerad ekolog

WRS förstärker med disputerad ekolog
11
apr

Hej!  Jag heter Jasmina Sargac och började på WRS i april! Här kommer jag att arbeta med utredningar och projektledning inom naturvatten och våtmarker.

Jag har en bakgrund som disputerad ekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Jag är expert inom sötvattenekosystem med fokus på markanvändningens – särskilt jordbrukets – påverkan på vattendragens ekosystem och ekologiska funktion.

 Jag kommer från Kroatien där jag även har erfarenhet som miljökonsult inom miljöbedömningar och naturvård i både akvatiska och terrestra ekosystem.

 Välkommen till WRS Jasmina!