Buffelsafari och paddling

Buffelsafari och paddling
7
jun

WRS gör ofta en och annan sommarutflykt i dessa tider innan medarbetarna börjar ta semester. I år åkte vi en eftermiddag till norra Uppland där vi träffade vattenbufflar och paddlade ut i Uppsala stads dricksvattentäkt.

På Ängsholmens Gårdsmejeri strax utanför Harbo, intill sjön Sörsjön, hålls en 30-40 vattenbufflar på en gård som både säljer buffelmozzarella och buffelkött. Bufflarna betar på de flacka, tidigare igenväxta markerna kring Sörsjön och Lindsta naturreservat där de håller de tidigare sjöstränderna öppna.

Från gården tog vi sedan en paddeltur genom Sörsjön ut till Tämnaren, Upplands största sjö (Mälaren undantaget). Slättsjön som delas av Tierps, Heby och Uppsala kommun är en dricksvattentäkt till Uppsala stad. Delar av sjöns vatten pumpas nämligen ur under delar av året för att föras över till Fyrisån, från vilken vattnet sedan tas upp för att genomgå konstgjord infiltration i Uppsalaåsen innan det skickas vidare till stadens dricksvattenledningar.

Foton: Hannes Öckerman, WRS