Sedimentundersökningar i dagvattendammar

Sedimentundersökningar i dagvattendammar
6
sep

Under våren 2023 genomförde WRS sedimentundersökningar i fem mindre dagvattendammar i Tyresö kommun: Droppen, Måndalsdammen, Edinsborgsdammen, Breviksdammen och Ugglevägens damm. Dammarna har stor spridning i både ålder och sedimentuppbyggnad men beräknas tillsammans ha förhindrat 250 kg fosfor att läcka ut till Östersjön.

Under provtagningen av dammarna överraskades våra kollegor av många förbipasserande som intresserade sig för den lilla båten från vilken vi tar sedimentprover. Intresset för dagvatten och närmiljön visade sig vara stort bland Tyresöborna!

Tidigare har WRS även undersökt sediment i Kolardammen och Prästängsdammarna i Tyresö kommun och under hösten fortsätter arbetet med att undersöka sediment i Fnyskdiket.

Sedimentundersökningarna genomfördes av våra kollegor Tove Gannholm, Adam Engström Svanberg och Malin Smith under ledning av vår disputerade sedimentexpert Preet C. Hernefeldt.

WRS utförde även växtinventeringar vid de fem dagvattendammarna. Med utgångspunkt från inventeringen utformades kontroll- och skötselråd. Växterna gynnar vattenreningen och den biologiska mångfalden. WRS rapporterar vilka växter som ska gynnas och vilka som ska bekämpas. I skötselråden redogörs för lämpliga åtgärder för att skapa bra miljöer i dammarna. Växtinventeringen utfördes av Astrid Berglund och vår disputerade Barbro Beck-Friis.

Vill ni få råd kring skötsel av er dagvattendamm eller våtmark? Hör av er till oss på WRS!