Kurs om tillsyn på avfallsanläggningar 26-27 sept

Kurs om tillsyn på avfallsanläggningar 26-27 sept
21
aug

Vad? Tillsyn av avfallsanläggningar – Effektiv och riskbaserad tillsyn enligt miljöbalken
Var? Digitalt på distans
När? 26-27 september
Anmälan görs på Studias hemsida.
Rabatt Mejla Hannes Öckerman för att ta del av WRS kursrabatt på 15 %!

WRS medverkar på en helt ny kurs om tillsyn av avfallsanläggningar! Daniel Stråe kommer att föreläsa om lakvatten och dagvatten från avfallsanläggningar. Bland annat kommer han gå igenom principer för vattenhantering, karaktäristiska föroreningar, reningsbehov, reningstekniker, utsläppsvillkor, utsläppskontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.

Daniel kommer även försöka besvara frågor så som: var går gränsen mellan lakvatten och dagvatten? Hur skiljer sig dagvatten från en avfallsanläggning från “vanligt” dagvatten? Vilka för- och nackdelar finns med att hålla isär olika vattenströmmar på en avfallsanläggning?

Tillsammans med jurister och andra miljökonsulter ska kursen ge aktuell och praktiskt tillämpbar kunskap för att kunna genomföra effektiv och riskbaserad tillsyn av avfallsanläggningar utifrån gällande lagstiftning.