Så säkrar du djurens vatten

Så säkrar du djurens vatten
29
jun

Efter torrsommaren 2018 har lantbrukare efterfrågat en exempelsamling med praktiska exempel på åtgärder för att vara bättre rustad inför nästa vattenkris. Nu, fem år senare, har senvåren och försommaren igen varit varm och torr. Den första vallskörden har på många håll endast gett hälften av ett vanligt år.

Vattenfrågan inom lantbruket blir därför mer och mer aktuellt. WRS har drivit ett projekt under 2022 för att belysa vattenanvändningen inom lantbruket, bidra med kunskap för gårdar att säkra sin vattentillgång och att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan aktörer. Projektet inriktades på djurgårdar. Klicka på länken nedan för att läsa den exempelsamling som togs fram inom projektet. Du kan också lyssna på inspelningar från slutseminariet.

Vattenhushållning på djurgårdar – kunskapsöversikt och goda exempel djurhållning

Projektet har medfinansierats genom statsstöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Projektet har även fått uppmärksamhet i branschtidningen Land Lantbruk (LRF:s medlemstidning), som publicerade artikeln (låst) nedan med vår medarbetare Ebba af Petersens.