Karin gör praktik på WRS under våren

Karin gör praktik på WRS under våren
27
mar

Nu har vi fått en praktikant till vårt kontor som kommer att jobba med oss under våren!

Karin Halldin har studerat kandidatprogrammet i Biologi och miljövetenskap på SLU i Uppsala och samlar nu ihop kurser till en master i miljövetenskap. Som del av mastern läser hon därför en praktikkurs på avancerad nivå som gör att hon får möjlighet att arbeta med oss på WRS under tio veckor.

Karin kommer att stötta oss i fältarbete, genomföra interna utvecklingsprojekt och bidra i flera av våra andra projekt för att få en inblick i hur det är att arbeta som konsult inom miljö, vatten och kretslopp.

Kul tycker vi, välkommen Karin!