Utbildning 12 dec: Juridik och teknik för dagvatten

Utbildning 12 dec: Juridik och teknik för dagvatten
23
okt

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga? Detta och mycket mer har du möjlighet att lära dig på VA-guidens utbildning “Juridik och teknik för dagvatten” där Jonas Andersson på WRS är föreläsare.

Vad? Juridik och teknik för dagvatten
Var? Digitalt
När? 12 december kl. 8.30-16.30
Anmälan görs på Va-guidens hemsida senast 8 december

Utbildningen behandlar hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt ger kunskap om olika dagvattentekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Exempel på frågor som lyfts under utbildningen:

  • Vilken påverkan har dagvatten på yt- och grundvatten?
  • Hur regleras dagvatten i lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen och miljöbalken?
  • Vad bör en dagvattenutredning innehålla?
  • Vilka tekniker för dagvattenhantering finns det?

Målgrupp är tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö samt konsulter inom dagvattenområdet. Kursen passar dig som både är ny eller gammal i din roll.