En dag på jobbet – vattenprovtagning och näringslivsdag

En dag på jobbet – vattenprovtagning och näringslivsdag
13
nov

På WRS gillar vi varierande arbete. Vi är gärna i fält eller på andra äventyr, som våra kollegor Jenny Näslund och Tove Gannholm var på i onsdags!

Dagen började med ett besök i Gottsunda dagvattenpark för att ta vattenprover. Detta inför vårt kommande forskningsprojekt under våren 2024 om kontinuerlig turbiditet- och flödesmätning kan användas för beräkning av föroreningstransport och avskiljning från dagvattendammar. WRS ambition är att driva utvecklingen framåt inom vattenvårdsarbetet. Vi genomför därför kontinuerligt flera utvecklingsprojekt!

Sedan bar det av vidare till Sveriges lantbruksuniversitet och Ultuna näringslivsdag. Tack för en fin mässa och tack till alla studenter som tittade förbi vår monter och pratade med oss. Kul att få dela med oss av glädjen att jobba med vatten, kretslopp och naturbaserade lösningar!