Lyckad restaurering av Stockholms största kallkälla

Lyckad restaurering av Stockholms största kallkälla
8
nov

För åtta år sedan fick WRS i uppdrag att utreda en restaurering av Storkällan i Nacka, Stockholms största kallkälla*. Efter flera torra år med låga grundvattennivåer ser vi nu äntligen resultatet av restaureringen!

När WRS blev kontaktade om uppdraget hade ett äldre dämme i källan tidigare rivits och vattenytan sänkts till följd av rivningen. Källan ligger intill en begravningsplats och ligger intill ett populärt promenadstråk. Restaureringen genomfördes 2016 och innebar att en dämmande vall byggdes för att återställa vattenytan till ursprunglig nivå. WRS uppdrag bestod i att både undersöka förutsättningarna för återställning, ta fram idéförslag, projektera och agera stöd vid upphandling och genomförande av dämningen. Vi hade även stöd av grundvattenexperten Göran Hanson på Blombergsson & Hanson HB.

Sedan detta genomfördes har dock grundvattennivåerna i det stora magasinet som Storkällan får sitt vatten från legat under eller mycket under normala nivåer. Den regniga sommaren 2023 gav äntligen grundvattennivåer som var nära normala och då kunde det konstateras att restaureringen blev mycket lyckad! Vattennivån i källan ligger nu nära maximal höjd och det dämme och vall som anlades är välbevuxet och har smält in bra i omgivningen.

Läs mer om Storkällan i vårt projektbibliotek.

*En kallkälla är en plats där grundvatten naturligt tränger fram från marken och ger ett ständigt flöde så att vattnet inte blir stillastående. Källkällor karaktäriseras ofta av klart vatten och har historiskt varit viktiga både kulturellt och ansetts ge friskt och hälsosamt vatten.

Foto ovan: Storkällan en decemberdag 2016.
Foto omslag: Storkällan i september 2023.