Uppsatsstipendium till Hannes

Uppsatsstipendium till Hannes
22
maj

Vi gratulerar vår medarbetare Hannes som har tilldelats Uppsala kommuns uppsatsstipendium för sitt examensarbete! Tillsammans med sin studiekamrat Johan Karlsson presenterade han i januari 2016 arbetet Föroreningar från gata till å – Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastning från dagvatten genom en fallstudie i Uppsala.

Examensarbetet skrevs med akademisk handledning från Institutionen för vatten och miljö, SLU och examinerades på Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet. I juryn satt representanter från båda universiteten, samt från kommunen. Motiveringen lyder:

Författarna har tagit sig an ett viktigt uppdrag: att utveckla modeller för bedömning av föroreningsbelastning. Arbetet har ett ambitiöst upplägg och ett skickligt utförande och har därigenom blivit ett viktigt bidrag till såväl teori som praktik, inte minst till Uppsala kommuns förestående arbete med belastningsberäkningar för Fyrisån. Uppsatsen står ut i mängden.

Efter sin examen anställdes Hannes på WRS och arbetar idag med utredningar inom dagvatten och lakvatten samt med förprojektering av naturnära reningsanläggningar. Här hittar du hans kontaktuppgifter.