Ny hemsida för goda exempel på dagvattenlösningar

13
dec

Det finns tillgänglig teknik för hållbar dagvattenhantering, både gammal och beprövad men också ny och innovativ. Dessa tekniker behöver lyftas fram för att inspirera till ett långsiktigt hållbart byggande. Genom hemsidan Goda exempel på dagvattenhantering från Stockholms län kan kunskapen om dessa spridas och ge inspiration till beslutsfattare, tjänstemän, projektörer och byggherrar.

Hemsidan beskriver tekniker som fördröjer och renar regnvattnet på tak, ovan och under mark, i diken samt i dammar. Med dessa naturnära tekniker erhålls även flera mervärden för rekreation, estetik och biologisk mångfald. Geografiskt sett är exemplen spridda från Norrtälje till Södertälje och samtliga är lätta att besöka för allmänheten.

Målet att inspirera och öka takten på det hållbara byggandet med bra dagvattenlösningar är ett samarbete mellan Sigtuna Vatten & Renhållning, Stockholm Vatten, Täby kommun, VA-guiden, WRS och Stockholms läns landsting.

Här hittar du hemsidan Goda dagvattenexempel.

Laduviken_Laduvikskällan

En av de goda exemplen är Laduvikens vattenpark som består av en flerstegslösning med bland annat en inloppsdamm, översilningsyta och en torr damm. Foto: Jonas Andersson, WRS.

Valhallavägen_promenadstråk_huvudbild

Ett annat exempel på hemsidan är skelettjord till en hundraårig allé som har anlagts på Valhallavägen i centrala Stockholm. Foto: Barbro Beck-Friis, WRS.

Kontaktpersoner för projektet är:
Sigtuna Vatten och Renhållning: Agneta Holm 08-409 251 06, Björn Johansson, 08-409 25 115
Stockholm Vatten: Eva Vall, 08-522 12 222
Täby kommun: Andreas Jacobs, 08-55 55 95 77
VA-guiden: Hannes Öckerman, 018-777 15 13
WRS: Barbro Beck-Friis, 018-10 48 12