Exjobbare undersöker kväverening i Forsmarks våtmark

23
jan

LinusUnder vårterminen kommer Linus Halvarsson från Uppsala universitet att skriva sitt examensarbete för civilingenjörslinjen inom miljö- och vattenteknik med handledning från WRS.

Linus kommer att undersöka och utvärdera Forsmarks SBR-reningsverk och efterföljande våtmark med avseende på kvävereduktion. Det är önskvärt att veta om våtmarken i sig bidrar med en såpass effektiv rening att reningsverket inte behöver köras lika hårt tidvis. Dessutom finns funderingar att i framtiden leda lakvatten till reningsverket, vilket typiskt har höga kvävehalter.

Inom examensarbetet kommer en litteraturstudie, en processanalys samt kapacitetstester tillsammans med provtagning att göras.