Peter intervjuad i Land

17
nov

peter4I senast numret av Land (nr. 46, 11 november 2016) intervjuades vår egen Peter Ridderstolpe och syns på ett dubbeluppslag med titeln “Ifrågasatt fosforjakt i enskilda avlopp – mycket fosfor når aldrig havet”. Artikeln handlar om de nya allmänna råden för enskilda avlopp som Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) håller på att ta fram. Peter tar i diskussionen upp frågan om markretention av fosfor i samband med exempelvis infiltrationsanläggningar och markbäddar.

Klicka här för att läsa hela artikeln!