WRS på studiebesök i Malmö och Köpenhamn

14
nov

I slutet av oktober åkte WRS på studieresa. Under två intensiva dagar hanns det med att studera flera exempel på dagvattenhantering och kretslopp i både Malmö och Köpenhamn.

Gruppbild vid en dagvattendamm i Augustenborg, Malmö.

WRS gruppbild vid en dagvattendamm i Augustenborg, Malmö.

I Malmö började vi med att besöka Scandinavian Green Roof Institute där vi vandrade runt bland olika typer av gröna tak: allt från tunna Sedum-tak till mäktigare gröna tak som innehöll både ängsvegetation, träd och utsmyckningar. Vi vandrade sedan vidare till Augustenborg som ligger precis intill institutet. Här följde vi dagvattnets väg från källa, via lokala åtgärder som mindre våtmarksväxtlighet och små dagvattendammar, till den stora park som inhyser svackdiken och fungerar som en översvämningsyta vid extremregn. I en annan del av Malmö utforskade vi även nedsänkta regnbäddar i gatumiljö och fick ta del av de många misstag som tyvärr kan ske i anläggningsfasen.

Gröna tak_malmoAugustenborg_dammVäxtbäddar_malmö

Nästa dag fortsatte vi till Köpenhamn där vi besökte Tåsinge plads och St Annae plads som har utformats för att motverka kraftiga skyfall. Tåsinge plads har dimensionerats för att omhänderta ett 500-års regn! Vi fick även en rundtur bland byggnader i centrala Köpenhamn som återanvänder takvatten för att spola toaletter. På så sätt minskas även kostnader för omhändertagande av dagvatten, som oftast släpps ut på spillvattennätet i Köpenhamn. Dagen avslutades med en diskussion om alternativa lösningar för småskalig avloppsrening med hjälp av Salix-träd.

St Annae plads_Köpenhamn

St Annae plads i Köpenhamn har utformats för att kunna avleda stora volymer dagvatten vid kraftiga regn och därmed motverka översvämningar.